De meerderheid in de Staten houdt vast aan het Ganzenakkoord tussen provincie, landbouworganisatie en jagers. AlgemeenNieuws

Ganzenjacht in Groningse natuurgebieden mag doorgaan

In de Groningse Natura 2000-gebieden mag de jacht op ganzen doorgaan. Dat heeft een meerderheid in Provinciale Staten besloten, meldt RTV Noord.

De meerderheid in de Provinciale Staten houdt vast aan het ganzenakkoord tussen provincie, landbouworganisatie en jagers. Volgens het CDA-Statenlid Jacob Klaas Star is het nu niet aan de Staten om ‘tussentijds de regels te gaan veranderen.’ Hij noemt het akkoord een ‘sterk staaltje werk tussen alle partijen.’

Partij voor de Dieren tegen ganzenakkoord

De Partij voor de Dieren is fel tegen het akkoord waarbinnen het beperkt jagen op ganzen wordt toegestaan. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede vraagt zich af wat er ‘overblijft van een Natura 2000-gebied als het agrarisch belang boven het natuurbelang wordt gesteld’. Daarbij doelt ze specifiek op het Zuidlaardermeergebied, waarvoor de provincie recent een afschotvergunning voor zomerganzen verleende. Ze wordt in haar pleidooi voor een jachtverbod alleen gesteund door de Partij van het Noorden.

Beheer
WP Admin