Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

FrieslandCampina koopt stikstofrechten veehouders

FrieslandCampina gaat voor uitbreiding van de productie in Veghel beschikbare stikstofrechten van veehouders in de regio kopen. Dat meldt het zuivelbedrijf op zijn website.

FrieslandCampina produceert in Veghel onder meer caseïnaten voor medische voeding. Om te voldoen aan de groeiende vraag wordt de productie uitgebreid. Aangezien het volgens de onderneming momenteel onmogelijk is om een caseïnaat-product, met dezelfde kenmerken en kwaliteiten, zonder ammoniakemissies te produceren, wil FrieslandCampina circa 11 ton ammoniak uitstootrechten verwerven.

Rechten van 15 veehouderijen

Om dit te realiseren, koopt de onderneming 27 ton aan beschikbare stikstofrechten van veehouders in de regio. Het gaat volgens een woordvoerder om rechten van 15 veehouderijen die nu geen dieren hebben of overwegen te stoppen. De aankoop loopt via een makelaar.

Binnen huidige vergunningsgrenzen

Met de extra aangekochte emissierechten blijft FrieslandCampina binnen de huidige vergunningsgrenzen. In de tussentijd werkt de onderneming aan een duurzame oplossing om de ammoniakuitstoot in Veghel structureel te verlagen.

FrieslandCampina koopt meer stikstofrechten dan nodig

FrieslandCampina koopt op het oog meer rechten dan nodig, ook na de verplichte afroming van 30%. Hoeveel je van de aangekochte emissierechten daadwerkelijk mag gebruiken, is volgens de woordvoerder een complexe berekening. Daarom is de aankoop groter dan theoretisch noodzakelijk.

Eerste keer

Voor zover bekend gaat het om de eerste keer dat FrieslandCampina stikstofrechten van veehouders overneemt. De woordvoerder geeft aan dat de zuivelonderneming alleen van deze optie gebruik wil maken als het echt niet anders kan. Dat is volgens de woordvoerder hier het geval. Door de stikstof extern te salderen, zorgt FrieslandCampina ervoor dat de onderneming groeit binnen de stikstofruimte die wettelijk openbaar beschikbaar is.

Nieuwe stoomvoorziening in Leeuwarden

Naast uitbreiding van de productiecapaciteit in Veghel, bouwt FrieslandCampina ook een nieuwe stoomvoorziening in Leeuwarden. Ook daar is het reduceren van emissies een belangrijk thema. De nieuwe stoomvoorziening stoot volgens de onderneming zo’n 55% minder broeikasgassen en 53% minder stikstof uit. FrieslandCampina wil de broeikasgasuitstoot in productie en transport in 2030 met 63% hebben verminderd ten opzichte van 2015. Naar verwachting is de nieuwe stoomvoorziening in 2024 volledig in gebruik.

Reacties

 1. huizen bouwen —–stikstof
  wegen aanleggen ————–stikstof
  auto kopen stikstof _______stikstof
  inport terapel ———–stikstof
  opkoop remkens ———–stikstof
  boeren rustig aan dit wordt GOUD !!!!!!

 2. waar haalt de industrie de stikstof rechten van daan om uit breiden als de boeren op zijn???????????????????????????????????????????????
  en de mensen hun voedsel?????????????????????????????????????????

Beheer
WP Admin