<em>Foto: Mark Pasveer</em> RundveeOpinie

‘FrieslandCampina in melk en mest’

“Helemaal fout”, oordeelt Hanna hard over FrieslandCampina, die met monovergisters op melkveebedrijven problemen met de mest wil oplossen. Het past in het duurzaamheidsprogramma van de zuivelorganisatie.

“Je moet melk nooit met mest in verband brengen”, vervolgt Hanna. “Melk is een lekker product en mest een probleem. Een koppeling van die twee is dodelijk voor het imago van de zuivel. Als ik vlees eet, wil ik ook niet denken aan dode dieren. Ik concentreer me op de smaak en steek de kop in het zand door niet aan stromend bloed bij het slachten te denken. Weet je nog van die excursie naar een worstfabriek? Ik ben dol op een plakje worst, maar toen ik zag hoe vlees, vet en vellen door elkaar gehutseld werden, hoefde ik die dag geen worst meer. Dat krijg je ook met melk, als je dat verbindt met mest.”

‘Je moet melk en mest niet met elkaar in verband brengen, want melk is lekker, mest is een probleem’

“Je hebt er niks van begrepen”, zegt Hans.”FrieslandCampina heeft een duurzaamheidprogramma. Daar zit onder meer verlagen van de CO2-uitstoot in. Nu komt 10% van de uitstoot in de sector van de fabrieken enz. van FrieslandCampina en 90% van de boerderij.

FrieslandCampina is representant van de sector. Het is toch logisch dat ze de boer betrekken bij hun beleid de CO2-uitstoot te beperken?”

“Je moet melk en mest niet met elkaar in verband brengen”, blijft Hanna herhalen.

‘Landbouworganisaties zijn te verdeeld om mestprobleem op te lossen. H ulde voor initiatief FrieslandCampina’

Ik zit op de lijn van Hans. Als boeren samen hebben we bewezen niets aan het mestprobleem te doen. We schreeuwen moord en brand over de regelgeving en proberen er zo veel mogelijk onderuit te komen. Maar oplossingen hebben we niet.

Natuurlijk had ik ook liever gehad dat de Landbouworganisaties dit punt hadden aangepakt. Maar die zijn onderling zo verdeeld, dat je daar niets van kunt verwachten. FrieslandCampina is dan de enige organisatie met macht en middelen, die dit project van de grond kan tillen.

Hulde daarom voor dit initiatief. Ze werken aan oplossingen. Dat is beter dan het gros van onze landbouworganisaties, die alleen maar ‘tegen’ kan zeggen. Daar schieten we geen bal mee op. Kijk maar wat die tegenpartijen de laatste jaren hebben bereikt.

Lees alles over mest in Boerderij-mestdossier

Beheer
WP Admin