Foto: VidiPhoto AlgemeenNieuws

Friese boeren massaal in verzet tegen ganzenbeleid

Friese boeren tekenen in groten getale protest aan tegen het nieuwe ganzenbeleid van de provincie. Ze verwachten dat de doelstelling van schadereductie niet gehaald wordt.

Daarnaast hebben ze ook nog andere bezwaren tegen de nieuwe regeling. In totaal dienden 117 boeren een bezwaarschrift in, meldt het Friesch Dagblad. De provinciale bezwarencommissie behandelt op 30 januari de bezwaren van alle boeren. In het voorjaar wordt een besluit genomen op de bezwaren. Tegen dat besluit zijn overigens daarna nog juridische procedures open.

Vergoedingensysteem gelinkt aan schadereductie

Provincie Friesland verruimt vanaf 2017 de mogelijkheden om ganzen te verjagen en af te schieten, met als doelstelling dat de vraatschade aan boerenland wordt teruggebracht met 5 tot 10%. Daarnaast geldt een nieuw vergoedingensysteem. Als de schade niet snel genoeg afneemt, moeten boeren een groter deel zelf gaan dragen. Veel boeren zijn het niet eens met dit beleid. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat de beoogde schadereductie met de huidige plannen wordt gehaald. De jagers zullen veel minder ganzen afschieten dan de provincie voor ogen heeft.

Beheer
WP Admin