AlgemeenNieuws

Franse boer verdient kleine 30.000 euro

Parijs – Het gemiddelde boereninkomen in Frankrijk lag afgelopen jaar volgens de eerste schatting op 29.400 euro. Dat is flink lager dan vorig jaar en ook 15 procent onder het driejaarlijks gemiddelde, wat vooral komt doordat de graanprijzen na een buitengewoon 2012 naar een meer normaal niveau zijn gezakt.

Dat stelt de agrarische infodienst Agreste. ”Na drie jaar van stijgende inkomsten zien we nu een terugval. Desondanks blijft het bedrag nog wel boven dat van het begin van de jaren 2000.” De daling van de graanprijzen pakt negatief uit voor de in Frankrijk belangrijke akkerbouwers maar is door lagere voerkosten weer positief geweest voor veel veehouders. Die voerkosten drukken volgens Agreste echter nog altijd wel op de rendementen in de veehouderij, die bovendien onder druk staan door de verdere daling van het aantal dieren.

In de graansector lag het gemiddelde inkomen vorig jaar bijna 60 procent onder dat van 2012. Gingen de lagere prijzen voor tarwe- en gerstverbouwers nog gepaard met een goede oogst, bij koolzaad en andere oliehoudende gewassen was ook de oogst kleiner dan een jaar eerder. Andere akkerbouwers, zoals met aardappelen of suikerbieten, zagen hun inkomen op jaarbasis gemiddeld 35 procent lager uitvallen, waarbij ook hier de lagere prijzen een belangrijke rol spelen.

In de veeteelt kwamen alleen melkveehouders beter uit, zij het met een bescheiden groei van nog geen 4 procent. Hun collega’s met vleesrunderen kwamen echter 8 procent lager uit. Pluimveehouders, met name eierproducenten, kregen een inkomensdaling van bijna 40 procent te verwerken terwijl varkenshouders zo’n acht procent en schapen- en geitenhouders een kleine 6 procent moesten inleveren. Aan de andere kant gingen de inkomens voor veel fruittelers wat omhoog, wat vooral te maken heeft met de vaak buitengewoon slechte oogst in 2012. Ook de belangrijke wijnindustrie kwam op een wat hoger inkomen uit dan in voorgaande jaren.

Beheer
WP Admin