Een doorsnee van het Trac-systeem. De urine loopt omlaag richting het midden. De vaste delen worden meerdere keren per dag uit de stal geschoven. - Foto: Herbert Wiggerman VarkensNieuws

Franse aanpak voor varkensmest stapje dichterbij

Stalinrichter Vereijken wil voor tien Nederlandse varkensbedrijven uit laten rekenen of mestscheiding aan de bron rendabel is in Nederland.

De beoogde Trac-techniek voor de mestscheiding komt van de Franse boerencoöperatie Cooperl. Trac maakt gebruik van de zwaartekracht en schuiven. De gier loopt zelf weg en schrapers schuiven de dikke fractie meerdere malen per dag uit de stal.

Oplossing mestoverschot

Trac is primair ontwikkeld om het fosfaatoverschot van de Franse varkenssector weg te werken. In Nederland is ook behoefte aan een structurele en betaalbare oplossing voor varkensmest. Vereijken denkt met Trac een oplossing te hebben en wil toetsen of deze ook voor de Nederlandse markt economisch haalbaar is. De investering in Trac voor een vleesvarkensstal zit op zo’n 5 cent per kilo geslacht gewicht, € 100 per plaats.

Lees ook: Varkensmest blijkt een goudmijntje

Een derde deel van de mest bestaat uit dikke fractie, waar Cooperl de afgelopen vijftien jaar afzetmarkten voor heeft ontwikkeld. De Franse boeren beuren € 20 per ton voor de dikke fractie. Het is noodzaak voor de Nederlandse situatie om de afvoerkosten van de dunne fractie flink omlaag te krijgen, zodat een businessmodel ontstaat. De goedkoopste optie is de dunne fractie dichtbij op het land uit te rijden. Anders komt strippen en lozen van de dunne fractie in beeld.

Mestafzet

Vereijken is verhuisd naar een nieuw kantoor in Ede (Gld.). De opening van het pand ging samen met een webinar over de afzet van varkensmest, waarbij Cooperl ook present was. In Frankrijk zijn inmiddels 92 varkenshouders die met Trac werken. Cooperl kan € 20 per ton voor de dikke fractie betalen omdat het eerst gas uit de mest wint en het digestaat vervolgens verwerkt tot organische meststof, ruim 80.000 ton korrels per jaar. Vooral de gasproductie is rendabel. De biogasinstallatie staat naast de slachterij van Cooperl en verwerkt ook bijproducten van de vleesverwerking.

Lagere emissies

Een bijvangst van Trac is minimaal een halvering van de ammoniakemissie en een beter stalklimaat omdat de mest niet onder de stal wordt opgeslagen. Dit komt de technische resultaten ten goede, is de ervaring in Frankrijk. Niettemin blijft overeind dat Trac pas financieel interessant is als het leidt tot een substantiële verlaging van de mestafzetkosten. Dat gaat Vereijken samen met partners in kaart brengen.

Beheer
WP Admin