Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

FPG ontevreden over nieuwe pachtnormen

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is ontevreden over de nieuwe pachtnormen.

Volgens de verpachtersorganisatie zijn de normen te laag. De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) vindt juist dat de nieuwe pachtnormen terecht naar beneden zijn bijgesteld.

Rendement op verpacht vermogen onder druk

De FPG stelt dat door de dalende pachtnormen het rendement op verpacht vermogen onder druk staat. De organisatie vindt dat de pachtnormen steeds verder af staan van de ontwikkelingen op de grondmarkt. De animo bij verpachters voor onder andere reguliere pacht neemt daardoor af. Het ongenoegen over het pachtbeleid neemt daarmee toe bij de verpachters. De FPG roept dan ook op tot nieuwe pachtvormen. Eerder overleg over een nieuw pachtbeleid strandde.

De BLHB vindt het terecht dat de normen naar beneden zijn bijgesteld. De pachtersbond vond de normen in 2015 en 2016 ‘erg hoog’ en noemt de nieuwe regionormen ‘van een redelijk niveau’. Alleen over de nieuwe norm voor de IJsselmeerpolders is de bond niet tevreden. Als enige van de pachtregio’s werd daar een hogere regionorm ingesteld. Deze regio had al de hoogste norm.

Beheer
WP Admin