Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Foto’s | Topopbrengsten bij uien in waterarm gebied

De droogte heeft grote gevolgen voor de akkerbouwopbrengsten, behalve waar water benut kan worden voor de teelt, daar blijft de schade nog beperkt. Om het beschikbare water optimaal te benutten is drip-irrigatie en fertigatie een prima methode.

​Bij het Zeeuwse Zaamslag is op een perceel uien dit jaar fertigatie toegepast. De fertigatie-installatie werd aangelegd door Broere beregening en in dit perceel liggen van verschillende zaadhuizen rassendemo’s en fertilatieproeven. Deze week organiseerde Wiskerke Onions een demo, zodat bezoekers zich een beeld konden vormen van het fertigatiesysteem. Dit beeld werd hoofdzakelijk bepaald door flinke uien. Fertigatie is een samenstelling van fertilisatie en irrigatie; een combinatie van geven van water en bemesting.

Een groep bezoekers krijgt hier informatie over de machine waarmee de driptapes in de grond worden gelegd. De machine is van de Italiaanse fabrikant Mom en is aangepast voor de Nederlandse situatie.

Hier de kouter, de gebogen driptapebuis en de aanaardschijven om de tape te bedekken. Een en ander is vergelijkbaar met zaaien. Dat gebeurde op dit perceel in een werkgang. Voorop de trekker de driptapelegger en achterop de zaaimachine.

De tape ligt ongeveer 3 centimeter onder dekgrond. Dit voorkomt verwaaien, schade door vogels die naar water komen pikken en minder verdamping omdat het water in de grond vrijkomt.

Verschillende zaadhuizen hebben hier rassendemo`s liggen. Die worden nu toegelicht door hun vertegenwoordigers.

Dit is bijvoorbeeld het nieuwe ras Redrover van Hazera. Deze rode ui heeft duidelijk genoten van het fertigatieprogramma

Om de hier geteelde uien van het lange-dag-type, zoals de Rijnsburger, weerbaarder te maken tegen de droge en hete zomers worden rassen van dit type gekruist met Spaanse rassen die beter bestand zijn tegen droogte en hitte. Het resultaat is bijvoorbeeld dit vroege ras Lovito van Seminis. Dit ras had overigens hier door deelname in het fertigatieprogramma weinig last van droogte.

Een kenmerk van drip en fertigatie is de goed ontwikkelde wortelpruik. Doordat de meststoffen makkelijk beschikbaar zijn gaat de ui veel wortels ontwikkelen om zoveel mogelijk voeding op te nemen. Het resultaat is duidelijk.

Hoe nauw de verspreiding van water met meststoffen komt laat de foto van deze proef goed zien. In dit bed van 5 rijen liggen de tapes tussen de 1e en 2e rij en de 4e en 5e rij. Het water met meststoffen bereikt de 3e rij nauwelijks en blijft daardoor duidelijk achter. In een groeiseizoen met regelmatige regenval zal dit minder dramatisch zijn dan dit jaar, nu er voor het kiemen al te weinig water was.

Dit oogt al veel fraaier. Hier werden 6 rijen gezaaid en de driptape ligt steeds tussen 2 rijen in. De kilo-opbrengst van deze gefertigeerde uien wordt geschat op zeker 70 ton per hectare, terwijl de percelen waarop niet kan worden beregend zo rond de 35 ton per hectare zullen uitkomen.

In een andere fertigatieproef werd gevarieerd in toevoegen van meststoffen. Dit zijn de achterste kisten van 4 rijen kisten. De linkse twee rijen zijn bemest met 50% fertigatie-meststoffen en de twee rechtse rijen met 100%. Het is duidelijk dat de optimale bemesting de meeste grote uien oplevert. Bijkomend is nog dat 50% fertigatie nog met korrelbemesting werd aangevuld tot de bekende benodigde hoeveelheid bemesting.

Hoe de fertigatie tot stand komt, werd bij de pompinstallatie van Broere uit de doeken gedaan.

Het interieur van de container met de pomp, de filters en rechts bovenaan van de zijkant gezien de meet- en regelunit.

Beheer
WP Admin