Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Fosforuitstoot bij biovarkens en -leghennen kan omlaag

Recente onderzoeken onder leiding van Wageningen Livestock Research tonen aan dat de fosforuitscheiding van biologisch gehouden varkens en leghennen met diverse voedingsmaatregelen zeker met 10% omlaag kan. Dat meldt Wageningen UR op zijn website.

Door toepassing van een combinatie van maatregelen kan het fosfaatgehalte in de mest aanzienlijk gereduceerd worden. De maatregelen behelzen het goed inschatten van de fosforverteerbaarheid van de mengvoergrondstoffen, het benutten van het enzym fytase dat van nature in planten aanwezig is en het afstemmen van de hoeveelheid verteerbaar fosfor in het voer op de behoefte van de dieren. Alles bij elkaar levert dit mogelijk een verlaging van de fosforexcretie op van 10 tot 15%.

Biologische mest scheiden in fosfaatrijke en fosfaatarme fractie

Bij leghennen is het toepassen van split-feeding een zinvolle maatregel. Bij split-feeding krijgen de hennen ’s ochtends een voer gericht op de eivorming en ’s middags een voer gericht op de eischaalvorming.
Ook is aangetoond dat het goed mogelijk is om biologische varkensdrijfmest te scheiden in een fosfaatrijke en fosfaatarme fractie, waarna de fosfaatrijke fractie bewerkt kan worden tot een aantrekkelijk exportproduct.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin