Foto: Michel Zoeter RundveeNieuws

Forse toename kaasproductie in 2015

De kaasproductie in Nederland is in 2015 gestegen met 9% tot circa 850 miljoen kilo. De export van kaas is met circa 3% toegenomen. Dat zei Ben Wevers, voorzitter van de Nederlandse Zuivelbeurs, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in De Meern.

Gedurende de eerste helft van het jaar stond de kaasmarkt flink onder druk, als gevolg van een tegenvallende export naar China.

Alle zeilen moesten worden bijgezet om de in de tweede helft van het jaar snel stijgende melkaanvoer te verwerken. Een gevolg van de afschaffing van de melkquotering, waardoor volgens Wevers ‘de ondernemer-melkveehouder volop de kans kreeg om zich meer te onderscheiden van de gemiddelde melkveehouder in Nederland’.

Forse stijging melkproductie

De melkproductie, die afgelopen jaar tot de maand juni cumulatief nog ongeveer op het niveau van 2014 lag, ging vanaf dat moment fors omhoog. 10 tot 15% en vanaf half november/begin december naar 20% meer dan in 2014. Volgens de voorzitter is opvallend dat 80% van de extra melk wordt geleverd door 20% van de melkveehouders en dat zo’n 40% van de melkveehouders nog steeds minder levert dan in 2014.

Dat deze groei niet zonder gevolgen kon blijven, mag volgens hem geen verbazing wekken. “Fosfaatplafonds die werden doorbroken, landbouworganisaties die het niet aandurfden hier de consequenties van onder ogen te zien en het daarom maar overlieten aan de Nederlandse Zuivel Organisatie, of mogelijk aan de politiek.” Aangezien de melkveehouderij de politiek volgens Wevers al lang niet meer vertrouwt, gaat zij gewoon door met melken en met nieuw melkvee aankopen tot de maatregelen definitief op de deurmat vallen.

Kaas ondanks tegenslagen goed aan de man gebracht

Ondanks de lage kaasprijzen en de weggevallen Russische kaasmarkt, is het de handel volumematig goed gelukt de kaas aan de man te brengen. Diverse nieuwe markten werden aangeboord. Zo ging er veel extra kaas naar Japan en de Verenigde Staten. Extra markten zijn ook gevonden in Zuid-Amerika, Afrika en Aziatische landen. De kaasexport naar derde landen scoort met een plus van 9% bijzonder goed. Over het geheel komt de toename van de kaasexport uit op circa 3%; volgens Wevers een prima prestatie van de Nederlandse kaashandelshuizen.

Volgens Wevers was het opmerkelijk dat kazen in 2015 uit verschillende segmenten zich volledig onafhankelijk van elkaar konden ontwikkelden. Zo werden met geitenkaas en biologische kaas nog ‘prima kostendekkende prijzen gegenereerd’, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de prijzen van foliekaas. Het kan volgens Wevers spannend worden, wanneer ook leveranciers van gangbare koemelk hun geluk willen beproeven.

Beheer
WP Admin