De ontwerprichtlijn van de Europese Commissie geeft de kwalificatie van ‘agro-industriële installatie’ aan bedrijven met meer dan 150 grootvee-eenheden (150 melkkoeien of 375 kalveren of 10.000 leghennen of 500 vleesvarkens of 300 zeugen). Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Forse kritiek op lage drempel voor landbouwemissies in EU

Het plan om grotere veehouderijbedrijven onder de richtlijn voor industriële emissies te laten vallen, kan nog niet de goedkeuring wegdragen van de Europese landbouwministers.

Europees commissaris Virginijus Sinkevičius kreeg tijdens de vergadering van landbouwministers de wind van voren van een groot aantal landen. De kritiek richt zich vooral op de drempel van 150 grootvee-eenheden (gve), waarboven veehouderijbedrijven worden aangemerkt als ‘agro-industrieel’ en waarvoor extra vergunningseisen gelden.

Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de veehouderij

“De drempel van 150 grootvee-eenheden is onacceptabel en te laag”, zegt de Franse landbouwminister Marc Fesneau. De Fransman vindt dat de veehouderij niet over een kam geschoren kan worden met de industrie. “Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de veehouderij.” En als er dan normen worden gesteld, moeten die gelden voor iedereen, ook voor producten uit landen buiten de EU, aldus Fesneau.

De ontwerprichtlijn van de Europese Commissie geeft de kwalificatie van ‘agro-industriële installatie’ aan bedrijven met meer dan 150 grootvee-eenheden (150 melkkoeien of 375 kalveren of 10.000 leghennen of 500 vleesvarkens of 300 zeugen). De drempel van 150 gve is te laag, vinden veel ministers.

Drempel veel te laag

De Sloveense minister van landbouw zei dat de drempel veel te laag is. ” Heel veel familiebedrijven worden hierdoor geraakt, die echt niet industrieel kunnen worden genoemd.” De Litouwse landbouwminister zegt dat boeren worden geconfronteerd met grote investeringen. Zijn Belgische collega vindt dat in de huidige crisis in de landbouw geen ruimte is om de eisen voor de landbouw op deze manier aan te scherpen.

Nederland zegt blij te zijn met de voorstellen van de Europese Commissie, die volgens minister Carola Schouten (LNV) aansluiten bij de opgaven van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer zegt Schouten dat nog wel duidelijk moet worden welke impact de maatregelen hebben op de Nederlandse veehouderij. Nederland wil wel flexibiliteit in de regeling.

184.000 veehouderijbedrijven

De nieuwe regels zouden in 2027 van kracht moeten worden. Europees commissaris Sinkevičius zegt dat de richtlijn betrekking heeft op ongeveer 184.000 veehouderijbedrijven, die samen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ongeveer twee derde van de ammoniak en ruim 40% van de methaanuitstoot.

Sinkevičius zegt dat het belangrijk is dat de veehouderij de uitstoot van broeikasgassen en ander emissies beperkt. “Sinds 2004 is de uitstoot van ammoniak met slechts 10% afgenomen. We kunnen ons die vervuiling niet veroorloven”, aldus Sinkevičius maandag. Hij meent dat de drempel van 150 grootvee-eenheden de meest uitgebalanceerde optie is. “Je hebt het dan echt niet meer over kleine bedrijfjes.” Volgens hem blijven 1,5 miljoen landbouwbedrijven buiten schot.

Sinds 2004 is de uitstoot van ammoniak met slechts 10% afgenomen. We kunnen ons die vervuiling niet veroorloven

Bovendien, benadrukt hij, zullen landbouwbedrijven niet worden onderworpen aan de strenge eisen voor vergunningverlening, zoals die gelden voor de zware industrie. “Lidstaten kunnen daar zelf handen en voeten aan geven.” Sinkevičius zegt dat met alle betrokken sectoren wordt overlegd om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen.

In een concept van de richtlijn stond nog een drempel van 100 gve. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei in april van dit jaar dat hij erop heeft aangedrongen de drempel te verhogen naar 150 gve.

Reacties

 1. Elk land is tegen behalve nederland. Zegt genoeg denk ik. Het is echt een treurig land. Boeren mét vergunningen eruit en industrie zonder vergunningen erbij.

  1. armer, en zonder vergunningen meer verkeer, vliegen, varen en veel meer mensen en huizen erbij . kan allemaal in nederland. als de boeren maar minderen. wat hier gebeurd is 2a 300jaar geleden ook met de indianen gebeurd in amerika. toen daar indianen weg, nu hier boeren weg.

  2. Geen paniek @fArmerbn,

   Bovendien, benadrukt Sinkevičius , zullen landbouwbedrijven niet worden onderworpen aan de strenge eisen voor vergunningverlening, zoals die gelden voor de zware industrie. “Lidstaten kunnen daar zelf handen en voeten aan geven.”

   Oh, Nederland kan daar dus zelf handen en voeten aan geven net zoals Nederland heeft gedaan aan de Vogel- en Habitatrichtlijn…….. Eh, je hebt toch gelijk farmerbn, de Nederlandse boer is weer de sjaak!

Beheer
WP Admin