Het overgrote deel van de pluimveebedrijven heeft meer dan 280 grootvee-eenheden (GVE). - Foto: Jan Willem van Vliet AlgemeenNieuws

Fors minder veebedrijven onder Europese emissierichtlijn

Alleen varkens- en rundveebedrijven met meer dan 350 grootvee-eenheden (GVE) en pluimveebedrijven met meer dan 280 GVE vallen onder Europese emissierichtlijn.

De Europese raad van milieuministers heeft een akkoord bereikt over de nieuwe Europese emissierichtlijn. Het aantal veehouderijbedrijven dat onder de Richtlijn Industriële Emissies komt te vallen daalt daarbij fors. Oorzaak is de aanzienlijke verhoging van de minimale omvang van bedrijven.

Alleen rundvee-, varkens- en gemengde bedrijven met meer dan 350 grootvee-eenheden (GVE) en pluimveebedrijven met meer dan 280 GVE komen onder de regeling te vallen. Aanvankelijk stelde de Europese Commissie voor om de norm op 150 GVE te leggen, maar daar was bij de lidstaten geen draagvlak voor. Slechts enkele lidstaten, waaronder Nederland, stond hier achter.

Lees verder onder het kader

Geleidelijke invoering regels Europese emissierichtlijn

Grootschalige veehouderijbedrijven krijgen door de richtlijn bij de vergunningverlening te maken met nieuwe milieunormen, gebaseerd op de best beschikbare technieken. De nieuwe regels moeten geleidelijk worden toegepast, te beginnen met de grootste landbouwbedrijven. Voor Nederlandse veebedrijven is de verwachting dat het weinig effect zal hebben, omdat de nationale normen strenger zijn dan de Europese voorstellen.

Uitzondering voor extensieve graasbedrijven

De milieuminister hebben naast het verhogen van de norm ook extensieve graasbedrijven uitgezonderd voor de industriële richtlijn. Dit vanwege hun rol bij het natuur- en landschapsbeheer en de lage veebezetting van deze bedrijven.

Met de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) wil de EU emissienormen verlagen en industrie en grote veehouderijbedrijven duidelijke richtsnoeren geven om met de juiste investeringen hun verontreiniging daadwerkelijk omlaag te brengen. Het gaat om emissies van stikstofoxide, ammoniak, kwik, methaan en kooldioxide.

Nu de Europese Milieuraad een akkoord heeft, kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement starten. Als ook zij akkoord zijn, zullen de lidstaten zelf invulling moeten gaan geven aan de nieuwe Europese richtlijn.

Beheer
WP Admin