De praktijkproef zomerveldbonen. Foto: ForFarmers AkkerbouwNieuws

ForFarmers test eiwitgewassen op akkerbouwbedrijf

ForFarmers heeft een praktijkproef aangelegd met eiwitrijke gewassen.

Het voerbedrijf onderzoekt de productie van verschillende sojarassen en alternatieve eiwitgewassen.

Zes gewassen gezaaid

ForFarmers heeft de proef eind 2016 aangelegd op een akkerbouwbedrijf in het oosten van het land. Er zijn zes eiwitrijke gewassen gezaaid, elk met een oppervlakte van ongeveer 2 hectare. In het najaar zijn winterveldbonen en wintererwten gezaaid, met als referentiegewas wintertarwe.

Dit voorjaar zijn zomerveldbonen, zomererwten, lupinen en sojabonen gezaaid, met als referentiegewas zomergerst.

De praktijkproef met zomerveldbonen. Foto: ForFarmers

De praktijkproef met zomerveldbonen. Foto: ForFarmers

Groter oppervlakte

ForFarmers zaaide van elk gewas ongeveer 2 hectare. “Op die manier kan een reële inschatting worden gemaakt van de te realiseren opbrengsten. Ook eventuele problemen met onkruiden of ziekten komen eerder in beeld op hectareniveau dan bij vierkantemeterteelt op kleine proefveldjes”, meldt het bedrijf.

Meer tonnen eindproduct

Een ander voordeel is dat per gewas enkele tonnen eindproduct geoogst kunnen worden. “Zo kunnen ook bewaringseffecten en verschillende bewerkingen, zoals malen en ontsluiten, worden getoetst. Naast de teelttechnische aspecten wordt ook informatie verzameld over de voederwaard en de geschiktheid van de gewassen voor de verschillende diervoeders”, aldus ForFarmers.

In de loop van oktober 2017 worden de eerste opbrengstcijfers verwacht. De resultaten van de analyse van de veevoedkundige eigenschappen zullen in het voorjaar van 2018 beschikbaar komen.

Beheer
WP Admin