Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

ForFarmers en VKA verlengen samenwerking

ForFarmers zet de samenwerking met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) voor minimaal drie jaar voort.

VKA startte in 2013 als project met als doel om een zo efficiënt mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van mineralen te voorkomen. Met ingang van 2020 is de VKA verdergegaan als zelfstandige vereniging.

Verbetering van bodemkwaliteit

ForFarmers was vanaf de start in 2013 bij de VKA betrokken. Uitwisseling van kennis en ervaring staat centraal, onder andere op het gebied van efficiënte voeding, bemesting en verbetering van de bodemkwaliteit. In studie- en veldbijeenkomsten delen de aangesloten leden (veehouders en loonwerkers) ervaringen en kennis. Daarbij is de KringloopWijzer hulpmiddel. De meeste deelnemende bedrijven hebben vooruitgang geboekt in de verbetering van mineralenbenutting en daarmee verlaging van de verliezen naar grond- en oppervlaktewater. Hiermee is deze regio voorloper in kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.

Financiële ondersteuning

Nu de VKA vanaf 2020 verdergaat als zelfstandige vereniging, wordt de samenwerking voortgezet. ForFarmers ondersteunt de vereniging financieel en blijft onder meer workshops en trainingen verzorgen voor de aangesloten leden. Ook is ForFarmers betrokken bij praktijkproeven en analyse van data en praktijkresultaten.

Beheer
WP Admin