Foto: Ton Kastermans Fotografie AlgemeenNieuws

Flevoland: ruim 25.000 kg middelen opgehaald

Op 450 land- en tuinbouwbedrijven in Flevoland is in totaal ruim 25.000 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald.

Dat komt neer op ruim 55 kg per adres. Het gaat om middelen die niet meer toegestaan zijn, of om middelen die de boer niet meer wil gebruiken en al langere tijd in de ‘kast’ staan. Dat meldt Waterschap Zuiderzeeland.

Gewasbeschermingsmiddel kosteloos afvoeren

Boeren kunnen door deelname aan de actie ’Bezem door de middelenkast’ restanten van gewasbeschermingsmiddelen kosteloos en anoniem laten afvoeren. Het waterschap spreekt van ‘een groot succes’ en dankt het succes mede aan de distributeurs en adviesdiensten van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Flevoland.

CLM-bezemtool

Adviseurs voeren de bedrijfsbezoeken uit, daarbij wordt samen met de boer de middelenkast doorgenomen. Met behulp van de CLM-bezemtool is snel zichtbaar welke middelen nog zijn toegestaan en welke niet. De af te voeren middelen worden opgehaald door een erkende afvalinzamelaar, verspreid over 4 ophaalrondes.

3 rondes uitgevoerd

Inmiddels zijn 3 rondes uitgevoerd: in februari, maart en april 2019. De laatste ronde is in mei. Dan worden nog eens 80 bedrijven bezocht, waarmee het totaal aan deelnemende landbouwbedrijven op 530 komt. Zij worden hierover geïnformeerd.

Het project is een initiatief van Waterschap Zuiderzeeland en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Provincie Flevoland en drinkwaterbedrijf Vitens hebben het financieel ondersteund.

Beheer
WP Admin