Premium
Laden van vleesvarkens voor de slachterij. FDF wil de positie van de varkenshouder in de keten verbeteren, zodat daar uiteindelijk meer geld terechtkomt. - Foto: Koos Groenewold VarkensNieuws

FDF wil verdienmodel varkensboer snel verbeteren

Reacties

  1. Naar mijn mening is er structureel teveel aanbod. Minder aanbod geeft hogere opbrengst voor de varkens en lagere mestafzetkosten. Maar hoe regelen we dat?

    1. Hebzucht,afgunst en jalozie van en tov collegaboeren aan de kant zetten en samenwerken.

  2. De belangrijkste oorzaak van het onderdruk staan van het verdienmodel van de varkenshouder is het feit dat voor de Nederlandse varkenshouder afzetmarkten verdwijnen. De belangrijkste oorzaak hiervan is het groeien van de varkensproductie van de landen die voorheen voor de Nederlandsevarkenshouder als afzetmarkten dienden en die nu op weg zijn naar zeer grote exporteurs op de varkensmarkt en daardoor de concurrenten van de Nederlandse varkenshouder zijn geworden. Een aantal van die landen zijn Spanje, Rusland, Brazilië en China.

    1. Deel de mening van Coopmans. Kostprijs is NL te hoog geworden om te produceren voor wereldmarkt en waarschijnlijk ook voor de “vrije” Europese markt door de enorme uitbreiding in lage kosten landen als Spanje en Oost-Europa. Het is niet voor niks Tonnies volop aan het investeren is in Spanje en v.Rooi in Roemenie. Denk dat de kans groot is dat de varkenssector in NL hetzelfde te wachten staat als de vleesveesector +- 25 jaar geleden toen AH besloten heeft om volledig over te stappen op rundvlees uit lage kosten landen. Momenteel is het NL alleen nog enigzins mogelijk om vleesvee te houden in beter-leven projecten voor NL markt of vaste afspraken met andere kleine afnemers. Realiteit in deze beter-leven projecten dat de regiseurs en vleeshandel,het achter de schermen volledig met elkaar eens zijn om de boer niet meer te betalen dan wat nodig is om deze net in leven te houden en er niet veel meer vergoed wordt dan de toegerekende kosten als aankoop kalf+voer. Deze boeren zijn genoodzaakt om heel veel dieren te houden en heel hard te werken want personeel kunnen ze van het vleesvee betalen en krijgen vrijwel geen vergoeding voor de stal waardoor bedrijfsopvolging alleen nog mogelijk is als het bedrijf volledig geschonken wordt door de ouders. De enige bedrijven die nog kunnen investeren in de vleesveesector zijn bedrijven die grond duur kunnen verkopen of een andere tak erbij hebben die genoeg oplevert om hun vleesveebedrijf te financieren en deze tak dan blijkbaar als hobby

  3. Het lijkt een beetje op het DDB-verhaal in de melkveehouderij. Die dachten ook dat ze een hogere prijs konden krijgen dan uit de markt gehaald kon worden.
    We zullen zien wat het wordt.

Beheer
WP Admin