Koeien in Natura 2000-gebied. FDF wil via de rechter afdwingen dat het ministerie met een legalisatieprogramma voor PAS-melders komt. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Legalisatieprogramma PAS-melders bijna klaar

Het legalisatieprogramma voor de PAS-melders gaat op 28 februari van start. Dat meldt de woordvoerder van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

Dinsdag kondigde Farmers Defence Force aan via de rechter te zullen afdwingen dat het landbouwministerie een legalisatieprogramma voor de PAS-melders publiceert. De actiegroep roept PAS-melders op voor € 250 mee te doen aan een gezamenlijke juridische procedure.

Het legalisatieprogramma is volgens FDF nodig om de rechter ervan te overtuigen dat handhavingsverzoeken geen doel dienen. PAS-melders krijgen een natuurvergunning, heeft voormalig landbouwminister Carola Schouten steeds gezegd. De legalisering van de PAS-melders in de wet is geregeld. Het ministerie en de provincies zullen handhavingsverzoeken afwijzen.

Handhavingsverzoeken MOB

De milieu-actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat provincies ingrijpen in de stikstofuitstoot van onder andere veehouderijbedrijven. Daartoe worden handhavingsverzoeken gedaan bij de provincies. Als provincies die verzoeken afwijzen, moet de rechter erover oordelen.

Als in de concrete situatie zicht is op vergunningverlening, is er reden om een handhavingsverzoek niet toe te kennen. Het ministerie vindt handhaven niet proportioneel. Bij handhaven moet worden bezien of een bedrijf voldoet aan de vergunningplicht of de vergunningvoorwaarden.

In een klap illegaal

PAS-melders hebben geen natuurvergunning, omdat ze daar onder het Programma Aanpak Stikstof niet over hoefden te beschikken. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State is de situatie van PAS-melders in een klap van legaal veranderd in illegaal. De rijksoverheid vindt dat de betrokken ondernemers daar niet op kunnen en mogen worden afgerekend.

Het legalisatieprogramma laat zien hoe de overheid ervoor zorgt dat PAS-melders worden gelegaliseerd.

Reacties

 1. Dat is onzin dat PAS melders een natuurvergunning hebben kunnen aanvragen. De aanvraag kon maar dan werd die afgewezen omdat het zo laag was dat geen vergunning nodig was, maar het met een melding werd afgehandeld. Voorkeur was toen echt wel voor een vergunning, maar die kreeg je gewoon niet omdat dat niet nodig was. Wij hebben in het verleden ook echt wel vergunning aangevraagd. Maar dat lukte niet

 2. Ik kan het antwoord wel geven Breukink: er zijn nagenoeg, buiten de agrarische sector géén bedrijven die over een geldige NB vergunning óf een PAS melding beschikken. Dat is al lang geen geheim meer en de overheid houdt dat zorgvuldig onder de pet. Als het erop aankomt dan kan volgens de leer van de MOB half Nederland wel inpakken want helaas geld voor iedereen de stikstofregels en de referentiedata. De MOB heeft zijn vurige pijlen gericht op zo’n beetje alle boeren die legaal zijn of worden en trekt daarmee aan het verkeerde eind. Als echte fanatici zullen zij dit niet opgeven dus ze moeten met alle middelen worden afgestopt. Ik lees dat iemand zegt dat de PAS melders toch een NB vergunning hadden aan kunnen vragen, met andere woorden: eigen schuld. Onzin he, ze hebben volgens de wet gehandeld en hebben recht op legalisatie. Schandelijk dat nu de Overijsselse boeren en straks de rest voor de rechter worden gedaagd en verkeerd in de kranten komen als ware zij misdadigers. Daar komt nog een goed staartje van en dat de FDF dat niet pikt heeft onze volledige steun. Trouwens: waar is LTO, wat doen zij voor al hun leden PAS melders die worden aangevallen. Het is weer eens muisstil in die hoek.

  1. 1)Lees maar waarom wij een NB vergunning hebben aangevraagd .
   2) hoe weet je dat er geen industrieën een PAS melding hebben gedaan volgens mij heeft de minister nog geen gehoor gegeven aan de gerechtelijke uitspraak .
   Volgens een artikel in boerderij is rendac ook een pasmelder .
   En van LTO hoef je niks te verwachten .
   Die gaan alleen voor de belangen van de industrie .

 3. Alle Pas melders hadden ook via de officiële weg een natuurbeschermings vergunning aan kunnen vragen toen in die tijd.

  1. Dat klopt maar omdat er in 2014 al een procedure liep tegen de PAS hebben we er maar van af gezien .
   Want je hebt pas een definitieve vergunning als het laatste bezwaar van tafel is .
   Voor die tijd mag je wel gebruik maken van een vergunning als die verleend is, maar VOOR EIGEN RISICO
   WE hebben dus een NB vergunning aangevraagd .
   Daar kwam geen bezwaar op dus .
   Gewoon een NB VERGUNNING

  2. Dat klopt niet. Ik heb een nbw vergunning aangevraagd, maar ik kwam hier volgens de provincie niet voor in aanmerking. De aanvraag werd omgezet in een pas-melding.

  3. Nou beek dat lijkt me sterk dat de provincie op eigen initiatief een een aanvraag voor een nb vergunning omzet in een pasmelding.

 4. De MOB heeft gevraagd om de ppas melders openbaar te maken .
  Zou het niet handig zijn van het FDF om eerst eens af te wachten welke industrieën er ook allemaal een PASMELDING hebben gedaan
  Voor dat men naar de rechter stapt ,OM ALLE pasmelders gelegaliseerd te krijgen .
  Voor je het weet sta je gratis te procederen voor de industrie .

Beheer
WP Admin