<em>Foto: Michel Velderman</em> AlgemeenNieuws

Fagoed belegt minder in landbouwgrond

Grondbelegger Fagoed heeft vorig jaar duidelijk minder belegd in landbouwgrond. Het areaal landbouwgrond in volle eigendom en uitgegeven in erfpacht slonk van 4.914 hectare in 2014 naar 4.526 hectare eind 2015. Het in landbouwgrond belegde vermogen slonk van €144,5 miljoen naar €133,6 miljoen, het laagste niveau sinds 2012.

In 2015 kocht Fagoed 5 objecten voor een totale som van €2 miljoen. Daar stonden 17 transacties tegenover waarbij objecten volledig zijn teruggekocht. Binnen de erfpachtconstructie verkoopt de grondeigenaar grond met het recht op terugkoop tegen een bepaalde vergoeding. De organisatie verwacht dat in 2016 terugkopen druk zullen zetten op het beleggingsrendement.

Grond financieren

De cijfers staan in het jaarverslag van de grondbelegger. Volgens Fagoed vinden “nog steeds veel ondernemende agrariërs geen of te weinig gehoor bij hypotheekbanken als ze grond willen financieren.” Erfpachtfinanciering is volgens Fagoed niet alleen een goed alternatief, maar vaker ook de enige manier grond te financieren.

Geen nieuw vermogen aangetrokken

Fagoed heeft echter wel vermogen nodig om te kunnen voldoen aan de vraag naar financiering vanuit de agrarische sector. In 2015 heeft Fagoed nog geen nieuw vermogen aangetrokken. Fagoed meldde in april vorig jaar net van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toestemming te hebben gekregen onder een ‘verlicht regime’ geld te mogen ophalen.

Zonder een AFM-vergunning is het niet toegestaan om geld voor een fonds op te halen en uit te zetten. Fagoed schrijft actief te zoeken naar participanten in het fonds, terwijl tegelijkertijd wordt onderzocht of Fagoed-producten moeten worden aangepast om meer interesse te wekken.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin