Minister van landbouw Henk Staghouwer tijdens een overleg met Europese landbouwministers eerder deze week. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Extra maatregelen voor derogatie op komst

Er komt een pakket van extra maatregelen bovenop het ingediende 7e actieprogramma om de derogatie op de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij zeker te stellen.

Dat schrijven de ministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ingrijpende maatregelen

De ministers zeggen dat het gaat om ingrijpende maatregelen. Ze achten die echter noodzakelijk “om te voorkomen dat we in een situatie terecht komen waarin de Europese Commissie ingrijpt omdat Nederland niet aan zijn verplichtingen voldoet. Daarbij komt dat een situatie waarin Nederland geen derogatie wordt verleend onwenselijk is, omdat dit zal leiden tot een verdere verslechtering van de waterkwaliteit waardoor we mogelijk nog drastischer maatregelen zullen moeten nemen om de doelen te halen.”

Procedure verlenging derogatie stilgelegd

De Europese Commissie heeft de procedure voor de verlenging van de derogatie – dit begin dit jaar formeel zou moeten ingaan – stilgelegd, omdat het actieprogramma de doelen voor verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater niet haalt. De Europese Commissie wacht op nieuwe maatregelen van het kabinet.

Daarbij gaat het om de realisering van bufferzones in beekdalen in het oostelijk en zuidelijk landgebied, maatregelen in de akkerbouw om de waterkwaliteitsdoelen te behalen, het schrappen van productierechten bij de op- en uitkoop van veehouderijbedrijven en een omslag naar een grondgebonden melkveehouderij. De ministers willen de aanvulling op het actieplan in februari klaar hebben en indienen bij de Europese Commissie.

In juni duidelijkheid

Het streven is nog steeds om in juni duidelijkheid te hebben over de derogatie. Op 17 maart is de eerstvolgende gelegenheid om in het Nitraatcomité de plannen te presenteren en te zorgen dat de Europese Commissie weer doorgaat met de procedure voor de derogatieverlening.

Als de tijdsplanning aan de hand van de vergaderingen van het Nitraatcomité loopt, zal pas in september duidelijk zijn of en hoe de derogatie wordt toegekend. De ministers willen de Europese Commissie op dat punt tot meer snelheid bewegen.

Nederland is niet het enige land waar de derogatieverlening onder drukt staat, aldus de ministers. Verschillende landen zijn al door de Europese Commissie in gebreke gesteld en er worden procedures gevoerd tot het Europese Hof van Justitie. “Nederland is niet uniek in de moeilijke situatie waar we nu in zitten als het gaat om het verkrijgen van derogatie voor de Nitraatrichtlijn.”

LTO onaangenaam verrast

LTO Nederland is onaangenaam verrast. Voorzitter Sjaak van der Tak zegt dat de kabinetsplannen in Brussel het vertrouwen zou moeten geven “dat we serieus verder gaan met de verduurzaming. Uit de berichtgeving van het ministerie kunnen we echter concluderen dat de Europese Commissie nogal wat vragen heeft.”

Van der Tak zegt dat de uitwerking van de kabinetsplannen zorgvuldig en gedegen moet gebeuren, “anders komt er geen draagvlak voor de plannen en kent de transitie een valse start.”

Reacties

 1. Wat als we een keer komen met oplosingen en niet alleeen maar problemen! Dat zou toch mooi zijn.
  Laat ons beginnen.
  We hebben het over climaat crissis,en dat moeten we heel serieus nemen, en meer dan dat……….
  Oorzaak, weten we ………over 100 jaar niet anders dan meer halen uit de natuur en te weinig rekening me gehouden. Nu moet alle troep opgeruimt worden. Eers stoppen met meer treop en direkt schoonmake.
  Troep= grondstof zoals
  Hoe? Microalgen
  CO2/ temp.stijgin= voodsel voor algen
  Algen produceren zuurstof, eiwit,onverzadigt vetten,vesels,mineralen. Dus alles wat een dier (en mens)nodig heefd
  NOx of stikstof oxyde, groot probleem voor milie en toch Weer grondstof voor microalgen
  En dan CH4 (methean), twintig keer erger dan CO2 voor het climaat, en koen stoten er heel veel van.
  Met een beetje microalgen in krachtvoer, en verminder je inkoop soja, en CH4 valt met wel tot 80% omlaag. En om nog mooier te maken, heb je gezonde koe en geen (of minder) antibiotica nodig.
  Vroeger haden we aoutos die veel NOX uitstote en dan hadden we zure regen. Dan kwamen er catalisatoren en probleem was deels verholpen.
  Dus, oplosing voor de boer is een “catalisator”di in algen wereld noemen we PBR (photo bio reactor) die alle ascadelijke stofen zoals Stikstof, Phosphaat en CO2 omzet naar iets wat veel waard is.
  En, ja, de techniek is klaar voor.

 2. dames en heren ( iedereen). er zitten bij het ministerie steeds minder, tot weinig ambtenaren die nog super veel ervaring ,kennis en feeling met de landbouw/ agrarische sector meer hebben. dan valt het ook niet mee voor o.a. lto om te laveren met praktische landbouwkundige zaken. (door de zelfde ambtenaren gestuurde / gevoerde theoretische informatie) . in het politieke denhaag en brussel. 30 jaar geleden hadden we nog praktijk kennis bedrijven, landbouwproefbedrijven oa de waiboerhoeve enz.. nu denken en handelen ze in den haag en brussel in, aannames, rekenmodellen en gevoelens.

 3. Geen derogatie…en dan…..meer kunstmest….aardgas dus….of mestscheiden en dunne fractie op grasland…energie verbruiken dus…..of gewoon minder stikstof bemesten …productie verlies dus….waar willen ze nu eigenlijk naar toe…………OF is het gewoon een vorm van machtsmisbruik en afpersing…

 4. Het is net als met de ammoniak, we zullen zelf ook eens nitraat gaan meten in het grondwater. Dat hier in vruchtbaar Nederland net zoveel mest op het land mag als in bijvoorbeeld Noorwegen, waar maar half zoveel drogestof van een hectare komt op zuid Spanje bijvoorbeeld is toch ook niet meer van deze tijd.

 5. Nou Bart Smolders, ik wil er nog wat aan toevoegen.
  Als de overheid nu eerst al diegenen die de boel aangaande de mestwetgeving goed bedonderen, nu eerst eens opdoekt, dan draaien alle goedwillende derogatieboeren niet langer voor het gelag op

 6. Als veehouders graag gebruik maken van derogatie moeten zij ook maar is alleen de lasten dragen en niet afwentelen op alle boeren. Dat LTO zo gek is dat ze alles over hebben voor derogatie is van de gekken, we krijgen allemaal een strop om ons nek die steeds harder wordt aangetrokken voor alleen de melkveehouderij die zondig een paar kub stront meer willen rijden….

  1. Je bent akkerbouwer en wilt meer geld beuren voor mestontvangst? En lagere eisen aan stikstof emissie of uitspoeling?

  2. Nee Bennie, ben melkgeitenhouder met een grondgebonden bedrijf……! Maar de kosten wegen niet meer op tegen de baten. Zowel voor je grond als voor je beurs

 7. Het zou de geloofwaardigheid van LTO ten goede komen om ook eens met concrete voorstellen te komen hoe we de derogatie kunnen houden .
  EN NIET ALTIJD ONAANGENAAM VERRAST TE ZIJN .
  Of loose kreten als innovatie uiten

 8. Omslag naar een grondgebonden veehouderij .
  Dat hebben er al meer geprobeerd
  Hoe wil hij dat vormgeven.???
  Dat alleen bedrijven die plaatingsruimte hebben binnen hun Bedrijf fosfaatrechten mogen aankopen ?????

 9. Bij bedrijven met derogatie zijn er weinig/geen problemen met de Nitraatrichtlijn. Die problemen komen meer voor bij akkerbouw en specifieke gebieden. Onzin om dan de derogatie af te schaffen. Het lijkt er meer op dat afschaffen derogatie een onderdeel van politieke koehandel geworden is.

  1. Precies, gras is het beste medicijn tegen nitraat met mestgiften verdeeld over het seizoen.

 10. Steeds vaker denk ik: gelooft de lto alles wat verteld wordt door lnv?
  Alles geloven is een eenvoudige manier van belangenbehartiging. Iets te eenvoudig voor mij.
  Is binnen de lto nog nooit iemand op het volgende idee gekomen: laten we eens controleren of we niet gepiepeld worden door de ecologen van lnv?
  Mijn advies: lees eens wat WOB stukken
  WOB staat voor: Wet openbaarheid van bestuur.
  Tegenwoordig steeds vaker komt het volgende boven water via een WOB: Wordt Ontzettend Belazerd.

Beheer
WP Admin