Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Experts: Alleen perspectief landbouw met sturing overheid

De overheid moet de regie in handen nemen en ook ingrijpen in de markt niet schuwen om de toekomst van de landbouw vorm te geven. Dat schrijft een aantal landbouwkenners, onder wie oud-landbouwminister Cees Veerman en stikstofprofessor Jan Willem Erisman, in hun rapport ‘Toekomst zoekt boer’.

“Alleen als de overheid de markt corrigeert en langjarig aanvult met vergoedingen voor ecosysteemdiensten ontstaat er voor boeren perspectief op een toekomstbestendige bedrijfsvoering”, staat in het rapport.

Het plan is geschreven door bekende personen uit de agrarische sector, die eerder werkten aan het plan ‘Regie op Ruimte’. Dit is een vervolg daarop. Landbouwminister Henk Staghouwer is bezig met het uitwerken van zijn perspectiefbrief en dit rapport zou een goede invulling daarvoor kunnen zijn, vinden de auteurs. Dit zijn behalve Veerman en Erisman, melkveehouder en boerenbestuurder Alex Datema, oud-bestuurder van FrieslandCampina Frans Keurentjes, melkveehouder Jos Verstraten, landbouweconoom Krijn Poppe en Willem Lageweg.

Deel handelsstroom verplicht duurzaam

Overheidsingrijpen in de markt kan bijvoorbeeld door een percentage van de handelsstromen verplicht duurzaam te maken en zo vraag te creëren naar voedsel met aantoonbaar minder impact op natuur, milieu en klimaat. “Daardoor wordt de vraag naar duurzaam vergroot, kan de prijs voor duurzame landbouwproducten omhoog en krijgt de boer een beter inkomen”, aldus de rapporteurs. Wat melkveehouder en bestuurder Alex Datema betreft kan dat percentage dan ook in de loop der jaren omhoog, om de vraag te blijven stimuleren.

En wat is dan duurzaam? Dat moet worden vastgelegd in ‘kritische prestatie-indicatoren’, zichtbaar in een dashboard dat in ontwikkeling is. Dat moet een systeem zijn dat voortborduurt op ervaringen met bijvoorbeeld de biodiversiteitsmonitor of de afrekenbare stoffenbalans. De agrarisch ondernemer kan dan naar eigen inzicht op zijn bedrijf voldoen aan de wensen van de maatschappij. In het landbouwdebat ligt nu de focus op stikstof, maar de toekomstplanners willen het breder trekken en ook fosfaat en broeikasgassen meenemen.

3 richtingen voor boer

Grofweg zijn er volgens de plannenmakers drie richtingen die een boer op kan:

 1. Boeren die hoogproductief en met gebruik van technologie voor de wereldmarkt produceren

 2. Natuurinclusieve boeren

 3. Ondernemers die er een tweede tak naast de primaire productie bij hebben

Dat zijn geen nieuwe richtingen, maar die geven volgens Datema wel het nodige houvast wat een boer nodig heeft. “En natuurlijk kan een ondernemer het linksom of rechtsom naar eigen inzicht inrichten, maar je ziet nu boeren worstelen met wat ze nou eigenlijk moeten.” In het rapport staat daarover: “Alles begint en eindigt immers aan de keukentafel. Wie dat vergeet mist de essentie van het vraagstuk.”

Reacties

 1. Beste Han Riel: Jij stelt dat er boeren zijn die een baan hebben en hun bedrijf zo levensvatbaar houden is prachtig, dat doen ze omdat er geen mogelijkheid om uit te breiden is. U zegt als de overheid dit gaat zien als de enige mogelijkheid om Voedselproductie veilig te stellen zijn we als maatschappij diep gezonken, dat is eenzijdig en tendenseus we hoeven de Duitsers en Italianen niet van goedkoop varkensvlees te voorzien dit heeft niks te maken met voedselzekerheid. In het onderwijs zouden echt geen personele problemen zijn als onderwijzers maar 2 banen namen en voor de zorg geldt hetzelfde. Mijn vrouw werkt in de zorg 24 uur en mijn dochter in het Bijzonder onderwijs 28 uur en die verdienen goed Bij dit voorbeeld hoort natuurlijk wel een dalend inkomen uit 1 baan net als bij de boer normaal gevonden wordt, dat de boer met dalende inkomsten te maken heeft is hun eigen keuze door steeds meer te produceren voor minder geld, juist daarom moet er verandering komen.

 2. Laten we de voedselvoorziening in ahden geven de overheid anders gezegd “Ambtelijk gestuurde landbouw” . Het klinkt prachtig, de burger voldoende betaalbaar eten en de boer een goed inkomen. Dit zijn de goed bedoelde politieke uitgangspunten. Helaas heeft de geschiedenis laten zien, dat de landen die die vele decennia lang zo hun voedsel hebben geproduceerd, ook zoveel jaren regelmatig lege schappen hadden, omdat de productie weer eens tegen viel of letterlijk in het water was gevallen. Willen we in het land dat zich heeft gemanifsteerd als beste landbouw gebied ter wereld met lege schappen achter laten voor ons nageslacht? Onze Linkse politici doen hun best om deze droom tot waarheid te maken en tegelijk hun natuurdroom in duigen zien vallen omdat slecht onderhouden boerenland tot een rommeltje leidt waar geen dier in kan en wil leven.

 3. Punt 3 is natuurlijk de dood in de pot . Hiermee zeg je dat je er een 2e baan bij moet nemen omdat je favoriete werk een hobby is geworden.
  Omdat de periferie die wel van jou hobby een volledig inkomen kan halen.. En als gesubsidieerde werkzaamheden je 2e baan wordt wat ook prima kan en niks mis mee is doe die dan in dienstverband voor de overheid met een goede cao.
  Voetjes op de grond houden!!!

  1. Beste Jong, je kunt het zo zien als jij het ziet, maar er zijn veel boeren die er naast hun boerderij part time baan bij hebben en die die baan niet meer kwijt willen als voorbeeld geef ik melkveehouder 60 koeien met daarnaast een baan als vrachtwagenchauffeur bij een veevoederbedrijf, zijn baan gaf hem de mogelijk een melkrobot aan te schaffen, nu heeft hij meer tijd voor zijn bedrijf en gezin. Als een ieder die tot het inzicht komt dat uitbreiding van het bedrijf om wat voor reden ook niet tot de mogelijkheid behoort en er voor kiest buiten zijn bedrijf een baan te zoeken verdient dat respect jij doet net alsof een 2e baan minderwaardig is, ik denk dat jij eens wat meer moet rondkijken buiten jouw bedrijf.

  2. Even anders dat er boeren zijn die een baan hebben en hun bedrijf zo levensvatbaar houden is prachtig. Helaas als de overheid dit gaat zien als de enige mogelijkheid om Voedselproductie veilig te stellen zijn we als maatschappij diep gezonken. In het onderwijs zouden echt geen personele problemen zijn als onderwijzers maar 2 banen namen en voor de zorg geldt hetzelfde. Bij dit voorbeeld hoort natuurlijk wel een dalend inkomen uit 1 baan net als bij de boer normaal gevonden wordt.

 4. Punt 3 is natuurlijk de dood in de pot . Hiermee zeg je dat je er een 2e baan bij moet nemen om dat je favoriete werk een hobby is geworden.
  Omdat de periferie die wel van jou hobby een volledig inkomen kan halen.. En als gesubsidieerde werkzaam je 2e baan wordt wat ook prima kan en niks mis mee is die dit dan in dienstverband voor de overheid met een goede cao.
  Voetjes op de grond houden!!!

 5. Beste mevr. van Rooijen
  Op de website van LTO staat nagenoeg het zelfde artikel, inclusief de brief die naar Remkes is gestuurd…
  Daar kunt u lezen dat de club ‘Samen voor Biodiversiteit’ de brief heeft geschreven, en niet de club ‘Regie op Ruimte’ zoals u hier boven schrijft…
  De club ‘Samen voor Biodiversiteit’ word mede gefinancierd door de postcode loterij…, en dan moeten er hier en daar een paar lampjes gaan branden….., wie betaald….. bepaalt…

  1. Mensen met verstand van zaken moeten het probleem oplossen. Als het over tv`s gaat moeten die experts het oplossen als het over landbouw gaat moeten die experts het oplossen en geen mensen die niet weten hoe een pak melk in de schap komt.

  2. Beste Dam en Scholten, jullie vinden dat mensen met verstand van zaken de boel moeten oplossen, maar wie zijn die mensen dan? Is dat degene die maar doordramt over innovatie en uitbreiding? Dat is wat er al 30 jaar wordt geroepen en wat ons nu echt in conflict met Europa brengt. Of bedoel je die mensen die zeggen we moeten ons oriënteren op een andere manier van landbouw? Dat dit ongeoorloofde staatssteun kan betekenen is onjuist in alle EEG landen, ook in Nederland ontvangen boeren EEG steun. Ieder land heeft de vrijheid om deze naar eigen inzicht te verdelen.
   Voor beide kampen bestaan voor en tegenstanders dat hou je altijd maar we zouden al een eind verder zijn als we eens bereid zij om na te denken over de mening van de andere partij.

 6. Zolang we nog deel uit maken van de EU zullen we ons aan de EU regels moeten houden .
  Als je iets meer wil doen aan de inkomens kant dan loop je het risico dat je wordt beschuldigd van ongeoorloofde staatssteun .
  Dus droom maar lekker verder heren EXPERTS.

  1. Beste Steenwijk, we dienen ons uiteraard aan de EU regels houden .
   Maar als je iets wilt doen aan de inkomens kant en niet het risico wilt lopen dat je wordt beschuldigd van ongeoorloofde staatssteun, zijn er best een aantal mogelijkheden zo kun je wel degelijk meer van de EEG subsidies besteden aan vergroeningspremies om zo natuur inclusieve landbouw mogelijk te maken.
   In Frankrijk houdt men op deze manier ook de natuur en daarmee de boer in stand

 7. Biomelk brengt nu 2,5ct meer op als gewone melk .waarom kijk maar eens in een supermarkt welke producten zijn afgeprijsd omdat ze duurder en bijna aan de datum zijn .!
  Misschien dat ze eens openbaar kunnen maken hoeveel van deze zogenaamde duurzame producten er in de container komen als afval . Merk melk zoals campina heeft er ook last van.

 8. overheid is geen boer. Dadelijk gaan ambtenaren zeggen hoe wij het moeten doen.
  Zelfs in Rusland is er nog meer vrijheid!!!
  markt zijn werk laten doen.

  1. Grinsven wat let je om je uit te laten kopen en naar Rusland te emigreren en neem je vriendje Baudet dan meteen mee, want iemand die dergelijke onzin verkondigd spoort niet.

 9. En moet de consument dan ook verplicht een percentage duurzaam kopen, dat wordt nog spannend in deze barre tijden. Bio heeft het nu al moeilijk . Als de overheid het gaat betalen is best te doen als het maar onder de 10 % blijft. Maar ze dromen van veel meer en dat kan geen enkele overheid betalen als het veel meer dan 30 % zou worden.

  1. Verschillende belastingtarieven invoeren scheelt al een slok op een borrel aan de kassa

 10. Dat de overheid de regie in handen moet nemen daarover ben ik het al jaren eens een gereguleerde landbouw met vaste prijzen ik ben ervoor, maar boeren denken vrije ondernemers te zijn, (onder het juk van de bank), dus dat gaat het voorlopig niet worden. Want een boer wil graag produceren tegen bodemprijzen en ten gevolge daarvan het milieu overmatig belasten. En niet te vergeten een reden hebben om te klagen, want een boer die niet klaagt is geen boer en een pastoor die niet vraagt is geen pastoor. Maar deze opinie kan de opening zij uit de stikstofcrisis maar wat meer zegt voor Nederland een zegen zijn met tevreden boeren, maar dat wil de BBB weer niet want dat levert geen stemmen op.
  Dus voorlopig gaan we onder druk van de periferie door op de oude voet tot er alleen verliezers overblijven, met onbetaalbare schuldenlast

  1. En een burger die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, zo ken ik er ook nog wel één even anders.
   Ze moeten van west Nederland één groot voedselbos maken, daar kunnen alle randstedelijke guppen in gaan zitten om besjes te plukken. Maak van de rest van Nederland een apart land waar boeren zonder overheids bemoeienis tegen wereldmarkt prijzen kunnen produceren, iedereen gelukkig

  2. Hoe wil je in een vrije EU je eigen markt beschermen. Laten ze die oogkleppen toch eens afdoen.. Ze zullen misschien een compensatie toezeggen vanwege concurentie van buiten af. Deze zal echter spoedig wegbezuinigd worden. Links of rechtsom..we zullen gewoon moeten kunnen concureren met onze buitenlandse collega’s.

  3. wij zijn maar een postzegel op de kaart met goede landbouwgrond. Er zijn plekken in de EU waar niks groeit. Wel EU gericht maar het niet willen voeden. Laten we zuinig zijn op onze gezonde en waardevolle voedselproductie. Dat wordt over de hele wereld wel gewaardeerd, behalve in Den Haag.

Beheer
WP Admin