Wolven met prooi. De Europese Federatie voor Jacht- en Natuurbehoud vraagt de Europese Commissie in een brief de regels rond het afschieten van wolven, en andere dieren, te versoepelen. - Foto: Canva/RonaldWJansen AlgemeenNieuws

Europese jagers willen wolven bejagen

Volgens de Europese Federatie voor Jacht- en Natuurbehoud (Face) moet de Europese Commissie snel de regels voor het bejagen van wolven veranderen. Haast is geboden, wat de jagers betreft.

De overkoepelende club van jagers (Europese Federatie voor Jacht- en Natuurbehoud – Face), die in Brussel een lobbykantoor heeft, laat aan de Europese Commissie weten dat het huidige wolvenbeleid onvoldoende is. De club schreef een open brief, namens alle Europese jagers, aan voorzitter Von der Leyen. In september begon de Europese Commissie een korte raadpleging om de opinie over de wolf in verschillende landen en regio’s te onderzoeken. Ze streeft ernaar voor het eind van het jaar een voorstel te presenteren om de regelgeving te versoepelen.

Populatie wolven beheren

Vanuit Nederland, met name de provincie Gelderland, kwam er ook een reactie. Gelderland heeft de problemen met de wolf in kaart gebracht en de bevindingen naar Brussel gestuurd. Gedeputeerde Zoet wil de wolf beheren, net als wilde zwijnen en herten nu beheerd worden. Volgens hem volstaat preventie alleen, zoals recentelijk voorgesteld door een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Pieter van Geel, niet. Hij pleit voor zowel preventie als beheer. “Nu is het dweilen met de kraan open”, aldus Zoet.

Wolven bejagen; ‘huidige regels te rigide’

De jagers dringen in hun brief aan op duidelijke regels. Ze roepen namens zeven miljoen jagers in de Europese Unie op tot praktische oplossingen. De huidige regelgeving is volgens een woordvoerder te rigide en laat weinig ruimte voor creatieve oplossingen. De jagersvereniging vergelijkt de situatie met de beren in Finland, waar het aantal bruine beren fors toeneemt en eigenlijk ingrijpen noodzakelijk is. Enkele jaren geleden bracht de Europese Commissie de wolvenproblematiek al ter sprake na klachten uit Slovenië en Roemenië. In 2021 kwam er geen besluit, omdat de landen het niet eens waren.

Lijst beschermde dieren

De wolf is niet het enige beschermde wilde dier waarover geklaagd werd. De Denen vinden de beschermde status van de zeehond overdreven. Dit omdat deze dieren heel veel vis opeten, waardoor vissers in de problemen komen. Griekenland heeft last van everzwijnen en in Letland kunnen ze de lynx en de jakhals wel schieten, maar dat mag niet. Dus moeten de regels worden veranderd. Het gaat de jagers vooral om de lijst met beschermde dieren. Nu is het lastig om dieren van die lijst te krijgen. Eenmaal beschermd, lijkt het wel alsof je altijd beschermd bent, vinden ze. Daarom moet er iets nieuws komen. De jagersclub bepleit een heel nieuw carnivoren(vleeseters)-pact, waarin flexibiliteit de boventoon voert.

Nu is er al een carnivorenplatform, waarin het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en de Europese Commissie samen naar oplossingen zoeken, maar dat is niet voldoende voor de jagers. Ze willen snellere procedures om zowel de wolf als de veehouders te beschermen, in plaats van de huidige trage ambtelijke processen.

Beheer
WP Admin