<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Europees Parlement wil antibioticabeleid aanscherpen

Het Europees Parlement wil het gebruik van antibiotica in de veehouderij beperken. Daarnaast moet er meer gedaan worden om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Dat staat in een voorstel om de Europese diergeneesmiddelenwet aan te passen.

Het parlement is voorstander van een verbod op koppelbehandeling en preventief gebruik van antibiotica.

“De strijd tegen antibioticaresistentie moet op de boerderij beginnen. We willen preventief gebruik verbieden, koppelbehandeling beperken en kritische middelen voor de humane gezondheidszorg verbieden in de veehouderij. Ook moet de verkoop van antibiotica via internet en vaccins stoppen”, zegt de Franse rapporteur Françoise Grossetete, lid van het Europees Parlement. Ze vindt dat diergeneesmiddelen onder geen beding ingezet mogen worden als lapmiddel voor falend management op bedrijven, of als groeibevorderaar.

Nu het Europees Parlement dit voorstel heeft aangenomen, kunnen de onderhandeling met de Europese Raad beginnen.

Copa Cogeca reageert positief op besluit

De Europese boerenorganisatie Copa Cogeca is positief over het besluit van het Europees Parlement. De organisatie is wel kritisch op het verbod op preventief gebruik van antibiotica. Copa benadrukt dat zorgvuldig gebruik van antibiotica centraal moet staan. Preventief gebruik kan volgens Copa ook op een zorgvuldige manier.

Beheer
WP Admin