Europarlementariërs Norbert Lins (CDU, Duitsland) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) luisteren naar vogelgeluiden in het veenweidegebied bij Stolwijk (Z.-H.) - Foto: Jan Braakman AlgemeenNieuws

Europees parlement luistert naar weidevogels

Een delegatie van de landbouwcommissie van het Europees Parlement was deze week in Nederland en verdiepte zich in de vele aspecten van de landbouw. De peilverhoging van grondwater in veenweidegebieden was een aandachtspunt.

Aarzelend pakt Norbert Lins wat veengrond uit een bak die hem wordt voorgehouden. De Duitse Europarlementariër voor het CDU is op bezoek bij het melkveebedrijf van Arja en Marinus de Vries en zoon Floren in Stolwijk (Z.-H.) Lins leidt een delegatie van Europarlementariërs die ook in gesprek gingen met een vertegenwoordiger van minister Piet Adema. Dat de voorzitter van de landbouwcommissie van het Europees Parlement zelf een werkbezoek leidt heeft betekenis. Niet bij elk werkbezoek van de landbouwcommissie gaat de voorzitter mee.

Eigenschappen van veen

Lins is weliswaar geen specialist, maar een beetje kennis heeft de voorzitter van de landbouwcommissie in het Europees Parlement wel. De specifieke eigenschappen van veengrond zijn hem niet vreemd. Toch staat hij even later met verbazing te kijken naar de fundering van een stal. Die is door de bodemdaling toch zeker 30 centimeter vrij komen te liggen.

De delegatie van Europarlementariërs bezocht bedrijven op het gebied van zaadveredeling en plantenteelt, twee akkerbouwbedrijven, een mestverwerker, bedrijven actief in agrarisch natuurbeheer en het melkveebedrijf in Stolwijk. In het kielzog van Norbert Lins kwamen de Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA), Bert-Jan Ruissen (SGP) en de Italiaanse sociaal-democraat Daniela Rondinelli mee.

Grondwaterpeil kunstmatig hoog

Agrarisch adviseur Barend Meerkerk van PPP Agro-Advies leidt de parlementariërs door de problematiek van het veenweidegebied: de bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen zoveel mogelijk tegengaan, terwijl het toch mogelijk moet blijven om het land te bewerken. Meerkerk legt de techniek van de onderwaterdrainage uit en somt de voordelen op. Pieken van droogte worden opgevangen door het grondwaterpeil kunstmatig hoog te houden. En met een ingenieus systeem van kleine watertorentjes is realisatie van een kunstmatig hoge waterstand mogelijk. Die zorgt ervoor dat het grondwaterpeil niet beneden de 40 centimeter komt. Tegelijk hoeft het peil in de sloten niet te ver omhoog. Zo blijft er ruimte om regenpieken op te vangen.

De hamvraag

Na zijn uitleg stelt Annie Schreijer-Pierik de hamvraag: wat kost dit de boer en kan het bedrijf hiermee overeind blijven? Marinus de Vries houdt zich op de vlakte over de bedrijfsresultaten, maar is er wel van overtuigd dat met deze ontwikkelingen zijn opvolger nog toekomst heeft op het bedrijf met 135 koeien, 33 hectare eigen grond en ongeveer 30 hectare ‘los land’. Daarnaast teelt hij in de Hoekse Waard nog zo’n 6 tot 10 hectare maisland. De investeringen in de drainagesystemen kwamen voor een groot deel met overheidssubsidies tot stand. Al stak De Vries er zelf ook geld in. Meerkerk zegt dat boeren er zelf ook belang bij hebben. Daarom wordt ook van de boer een bijdrage gevraagd.

Norbert Lins is onder de indruk. “We hebben het er in Europa over dat de boer moet veranderen. Maar hier zitten we er al middenin.”

Buiten, vlak bij een poel, houden de parlementariërs even in. Geheel tegen hun gewoonte in houden ze hun mond – op verzoek dat wel. Dan is alleen nog het geluid van de wind te horen en het gekwetter van de vogels die op het bedrijf van De Vries hun habitat vonden. Iemand herkent een karekiet, even verderop zwemt een fuut. Als de stilte is doorbroken, zegt Meerkerk: “Mensen hebben vaak een ander beeld bij natuur. Maar hier op dit boerenbedrijf sta je er middenin.”

Dwars ervoor

En dan komt meteen de politiek om de hoek kijken. Want hoe zien de Europarlementariërs de Europese verordening voor natuurherstel? Annie Schreijer-Pierik lijkt op dat moment te hebben gewacht. Zij gaat dwars voor de plannen van Frans Timmermans liggen, zo laat ze weten. Lins valt haar bij. De nieuwe plannen van de Europese Commissie moeten zich beperken tot wat nu al als Natura 2000-gebied is aangewezen. Andere natuurgebieden mogen geen belemmerende werking gaan krijgen, vindt hij. Hij wenst Marinus de Vries toe dat hij boer kan blijven in dit gebied.” Het is onze opgave om ervoor te zorgen dat de landbouw zich verder blijft ontwikkelen. Boeren zijn van belang voor onze voedselvoorziening, maar ook voor het milieu en de biodiversiteit”, zegt Norbert Lins.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

  1. Misschien is het beter als ze naar de boeren luisteren , die vogel zorgt niet voor voedsel. Koester wat je hebt aan voedselmakers voor je het weet zijn ze uitgestorven.

Beheer
WP Admin