Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Europarlement vraagt aanpak antibioticagebruik

Het Europees Parlement wil antibioticagebruik in veehouderij zoveel mogelijk uitbannen.

Antibioticaresistentie moet worden aangepakt in een samenhangend pakket, dat is gericht op zowel de humane als de veterinaire gezondheid. Daarvoor pleit de commissie gezondheid van het Europees Parlement in een resolutie.

Antibioticaresistentie voorkomen

Het parlement dringt aan op een voorzichtig en juist gebruik van antibiotica om te voorkomen dat resistentie ontstaat of wordt verspreid. De maatregelen moeten zich onder andere richten op de beperking van het verkopen en voorschrijven van antibiotica.

Preventief en collectief gebruik in veehouderij uitbannen

“Er moet hard worden opgetreden tegen illegale verkoop en verkoop zonder recept van antimicrobiële middelen in de EU”, aldus het parlement. De parlementariërs onderschrijven de plannen om het gebruik van antibiotica in de veehouderij terug te dringen. Preventief en collectief gebruik van antibiotica moet in de veehouderij worden uitgebannen.

25.000 doden door resistentie

Antibioticaresistentie leidt binnen de Europese Unie naar schatting tot 25.000 doden en € 1,5 miljard aan extra gezondheidskosten per jaar. Onnodig antibioticagebruik bij mens en dier leidt tot resistentie. Het gebrek aan bewustzijn blijft een kernfactor: 57% van de Europeanen weet niet dat antibiotica niet werken tegen virussen en 44% weet niet dat dit niet werkt tegen verkoudheid en griep.

Beheer
WP Admin