AlgemeenNieuws

‘Europa dreigt landbouwmuseum te worden’

Londen – Europa loopt door zijn afwijzing van genetische modificatie het risico op landbouwgebied een museum te worden. Dat heeft de Britse landbouwminister Owen Paterson gezegd tijdens de Oxford Farming Conference, aldus Agra Europe.

Volgens Paterson loopt de landbouwwetenschap in de EU door het beleid een forse deuk op.

Bedrijven die zaaigoed ontwikkelen investeren volgens Paterson toenemend op markten buiten Europa waar de teelt of import van transgene variëteiten minder omstreden is. Jammer, aldus de politicus van de Conservatieve Partij, omdat ‘goed gereguleerde transgene technologie opwindende mogelijkheden biedt’.

In februari stemt de Raad over het toestaan van de teelt van de transgene maisvariëteit Pioneer 1507. Het zou de eerste toelating voor de teelt van een transgeen gewas betekenen in vijftien jaar. Of een toelating een doorbraak betekent in de Europese houding tegenover biotechnologie is volgens Paterson onzeker, ‘maar wat we vooral willen zien is een eerlijke benadering van genetische modificatie’.

Paterson toonde zich tijdens de conferentie uiterst kritisch over hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode van 2014 tot en met 2020. Het is volgens Paterson, in september 2012 aangesteld als minister, uitgelopen op een gemiste kans het beleid diepgaand te liberaliseren. In elk geval is de deal volgens Paterson voor de belastingbetaler beter dan de vorige omdat het budget kleiner is.

Paterson zei dat een belangrijke wijziging in de Britse implementatie van de GLB ligt in het gelijkstellen van ‘heuvelboeren’ en boeren die op laaggelegen land actief zijn. Voortaan krijgen de boeren dezelfde hectarevergoeding. Hierdoor wordt volgens Paterson niet alleen de ecologie gediend maar ook het plattelandstoerisme, jaarlijks goed voor 33 miljard pond (39 miljard euro).

Beheer
WP Admin