Bart Staes - Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU-parlement verplicht Efsa tot volledige transparantie

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Efsa) moet voortaan alle studies publiceren die ze gebruikt om de veiligheidsrisico’s van stoffen te beoordelen. Die aanscherping van de Europese voedselwetgeving is met ruime meerderheid goedgekeurd in het Europees Parlement.

De nieuwe verordening verplicht aanvragers om alle relevante informatie met betrekking tot de veiligheidsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, voedseladditieven of ggo’s publiek te maken bij de aanvraag, of het nu gunstige of minder gunstige studies zijn.

De nieuwe regels roepen een gemeenschappelijke Europese databank met bestelde studies in het leven. Die moet bedrijven ontraden om minder gunstige studies achter te houden wanneer ze een aanvraag tot toelating van hun product indienen. Derde partijen zullen de ingediende studies immers kunnen beoordelen en nagaan of er andere relevante studies of onderzoeksgegevens bestaan. Bepaalde informatie, bijvoorbeeld over het productieproces, mag wel vertrouwelijk blijven.

Bart Staes - Foto: ANP

Bart Staes – Foto: ANP

“Dit is een grote stap voorwaarts en komt vooral het vertrouwen in de voedselveiligheid ten goede”, reageert Bart Staes, van de Belgische politieke partij Groen, tevreden.

De nieuwe regels zijn een reactie op het Europese burgerinitiatief rond glyfosaat, de onkruidverdelger waarvan de Europese vergunning eind 2017 met 5 jaar werd verlengd. Meer dan 1 miljoen burgers spraken toen hun ongerustheid uit over de transparantie van de wetenschappelijke studies en risicoanalyses die gebruikt worden bij de goedkeuring van pesticiden.

Beheer
WP Admin