Gerben Jan Gerbrandy - Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU-parlement: landgebruik regelen voor klimaat

Het Europees parlement wil dat er Europese regels komen voor het landgebruik in het kader van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Een voorstel van D66-parlementariër Gerben Jan Gerbrandy kreeg de steun van 42 van de 46 stemmen. Twintig parlementariërs onthielden zich van stemming. Het voorstel moet nog door het voltallige Europees Parlement worden behandeld.

Gerbrandy is rapporteur voor het voorstel dat moet regelen hoe het landgebruik een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering. Hij vindt dat aanscherping van de klimaatwet broodnodig is.

Handelssysteem voor CO2

Het is van belang dat boeren hun bijdrage aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen te gelde kunnen maken, doordat ze mee kunnen doen aan het handelssysteem voor CO2. Dat zegt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Nu is de landbouw nog van dat systeem uitgesloten.

Waardering bossen als koolstofreservoir

VVD‘er Jan Huitema stelt dat de discussie in het Europees Parlement over de waardering van bossen als koolstofreservoir meer door nationaliteit dan door politieke kleur worden bepaald. Huitema wil dat er in elk geval een eerlijke rekenmethode komt, die niet ten nadele is van landen die minder bos hebben.

Beheer
WP Admin