Combinen en malen van korrelmais in Veendam (Gr.) - Foto: Koos van der Spek RundveeNieuws

EU-maisoogst valt kleiner uit dan verwacht

De productie van korrelmais komt dit jaar uit op 59,8 miljoen ton. Dit meldt de Europese Commissie op basis van een raming in september. Daarmee valt de productie 1,9 miljoen ton kleiner uit dan de vorige verwachting die in augustus werd gepubliceerd.

In vergelijking met vorig jaar levert mais een aanzienlijk grotere oogst op. Maar 2022 was een heel slecht jaar voor de korrelmais in de EU. De totale oogst aan korrelmais bleef vorig jaar steken op 52,1 miljoen ton. Als we kijken naar het 5-jarig gemiddelde is dit jaar echter sprake van een magere oogst. Dat komt voor een belangrijk deel ook door vermindering van het areaal.

Met name in Zuid-Europa is minder mais gezaaid dan normaal. We zien hier dan ook dat de productie kleiner uitvalt dan het 5-jarig gemiddelde. In Duitsland en Polen is de teelt wel uitgebreid en daar is de oogst dan ook groter dan in de afgelopen jaren het geval was. Alles bij elkaar wegen de geringere opbrengsten in het zuiden zwaarder, waardoor de totale oogst in de EU ruim 13% lager uitvalt dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Beheer
WP Admin