Wijngaard in Griekenland.<br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

EU maant Griekenland en Estland

De Europese Commissie klaagt Griekenland aan omdat het wijnboeren tot het lidmaatschap van een coöperatie verplicht en omdat het land niet voldoet aan de regels voor bescherming van natuurgebieden (Natura 2000). Estland moet beter voldoen aan de Nitraatrichtlijn.

De Europese Commissie maakte donderdag zogenoemde inbreukprocedures bekend tegen verschillende lidstaten. De procedures hebben allemaal betrekking op het niet (voldoende) naleven van Europese regelgeving.

De Griekse regering moet de wetgeving voor het verplicht lidmaatschap van de coöperatie Samos UVC aanpassen. Door de wetgeving kunnen individuele wijnboeren geen Samian-wijn produceren of vermarkten.

Estland te soepel met regels kunstmest

Estland heeft de Nitraatrichtlijn nog steeds niet afdoende in eigen wetgeving omgezet. Zo is Estland naar de zin van de Europese Commissie te soepel met de regels voor de aanwending van kunstmest, terwijl er geen goed systeem is om tot een evenwichtige bemesting te komen.

Griekenland moet natuur beter beschermen

Griekenland moet een plan van aanpak maken om de toestand van beschermde natuurgebieden te verbeteren. Griekenland heeft weliswaar Natura 2000-gebieden aangewezen, maar gaan plan van aanpak met maatregelen om de soortenrijkdom te behouden en de leefgebieden van de flora en fauna te beschermen.

Beheer
WP Admin