Foto: Matthijs Verhagen AlgemeenNieuws

EU-commissie ziet eigen gelijk bij drijfmest

Dat drijfmest bij bepaalde gewassen en bodemtypes minder stikstofuitspoeling veroorzaakt dan kunstmest (kalkammonsalpeter), is voor de Europese Commissie geen reden te twijfelen aan de de beperkingen voor aanwending van dierlijke mest in de Nitraatrichtlijn.

Sterker nog, het Wageningse onderzoek waarin werd aangetoond dat met goede landbouwpraktijken meer dierlijke mest kan worden aangewend zonder extra risico op nitraatuitspoeling, is voor Europees Commissaris Karmenu Vella een ondersteuning van de bestaande regelgeving. De Nitraatrichtlijn beperkt de aanwending van dierlijke mest.

Derogatie

Vella geeft in antwoord op schriftelijke vragen van Europarlementariër Jan Huitema aan dat er binnen de richtlijn wel mogelijkheden zijn uitzonderingen (derogatie) toe te staan. Hij verwijst ook naar onderzoek naar een bredere analyse van de kringlooplandbouw, waarvoor Europese steun wordt gegeven.

Beheer
WP Admin