Landbouwminister Stéphane le Foll maakte deze zomer met vertegenwoordigers van diverse veesectoren afspraken over prijzen. <br /><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

EU blijft Franse prijsafspraken onderzoeken

De Europese Commissie gaat door met het onderzoek naar eventuele concurrentieverstoring door afspraken in de Franse rundvlees-, varkensvlees- en zuivelsector.

De Commissie verzamelt alle noodzakelijke bewijzen en zal die nauwkeurig analyseren voordat er conclusies getrokken worden. Dat schrijft commissaris voor de mededinging Margrethe Vestager in antwoord op vragen uit het Europees Parlement.

Minimumprijs afgesproken

Aanleiding voor het al eerder aangekondigde onderzoek zijn de zogenoemde rondetafelgesprekken die de Franse minister voor landbouw Stéphane le Foll afgelopen zomer hield met alle betrokkenen in de verschillende sectoren van de veehouderij. Dat gebeurde naar aanleiding van harde en veelvuldige acties van de Franse boeren. Bij die gesprekken werden onder meer afspraken gemaakt over een minimumprijs voor varkens en voor melk, die overigens later in de praktijk niet houdbaar bleken.

Klachten van marktpartijen

De Commissie heeft klachten ontvangen van marktpartijen en zelf een aantal openbare aankondigingen door overheidsfunctionarissen, beroepsorganisaties en sommige marktpartijen in Frankrijk geïdentificeerd, schrijft Vestager. ”De Commissie verzamelt informatie over een aantal overeenkomsten die vermoedelijk tot doel hadden om prijzen te verhogen of de invoer uit andere EU-landen te beperken. Volgens de EU-wetten dient de Commissie ervoor te zorgen dat marktpraktijken niet leiden tot verstoringen of oneerlijke concurrentie op de interne markt.”

Frankrijk ontving al crisissteun

De Commissaris wijst erop dat Frankrijk destijds al €62,9 miljoen heeft ontvangen uit het crisispakket voor de veehouderij. ”Dat is besteed aan verlaging van financiële en sociale lasten die beschikbaar zijn voor boeren in de melkvee-, rundvee-, varkens- en geitensector.”

Beheer
WP Admin