Biodieselfabriek - Foto: ANP AlgemeenNieuws

EP stemt voor hoger aandeel biobrandstoffen

Het energieverbruik in de transportsector moet in 2030 voor 12% bestaan uit hernieuwbare bronnen, met een maximum van 7% voor biobrandstof op basis van voedsel en voergewassen.

Het aandeel van tweede generatie biobrandstoffen – die niet leiden tot verdringing van de teelt van voedsel en voergewassen – moet in de loop van 2021 tot 2030 toenemen van 1,5% tot 10%. Die positie heeft het Europees Parlement ingenomen. Het parlement wil bovendien een volledige afschaffing van het gebruik van palmolie voor biobrandstof.

Het Europees Parlement, de lidstaten en de Europese Commissie moeten over het plan nu verder onderhandelen. Lidstaten van de Europese Unie moeten elke tien jaar een nationaal energie- en klimaatplan maken.

‘Het is niet realistisch dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen op 12% is gezet’

De Europese koepel van landbouworganisaties Copa-Cogeca juicht toe dat het Europees Parlement het aandeel van energiegewassen in biobrandstoffen voor de transportsector heeft vastgelegd op 7% in 2030. Aan de andere kant is het niet realistisch dat het aandeel van hernieuwbare energiebronnen op 12% is gezet, aldus secretaris-generaal Pekka Pesonen.

De verplichting om duurzame gecertificeerde brandstoffen uit energiegewassen deels uit te sluiten in transportbrandstoffen, bedreigt de doelstellingen op gebied van klimaat en energie, aldus Pesonen. Hij vreest dat dat een stap terug is in de richting van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Beheer
WP Admin