Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Enkele onttrekkingsverboden opgeheven

Het waterschap Brabantse Delta heft enkele onttrekkingsverboden op. Het waterschap zien een langzame verbetering in de droogtesituatie.

Ook worden enkele onttrekkingsverboden teruggeschaald van een totaalverbod naar alleen een verbod op het beregenen van grasland vanuit oppervlaktewater.

De onttrekkingsgebieden in het stroomgebied Aa of Weerijs, Aa of Weerijs, Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop worden opgeheven. Beregenen van grasland uit oppervlaktewater mag nog niet in het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal en de Dongevallei.

De Dommel handhaaft oppompverbod

In het gebied van waterschap De Dommel mogen boeren ook de komende tijd geen water uit beken en sloten halen om hun akkers te besproeien. Het oppompverbod gold eigenlijk tussen 1 april en 1 oktober, het droogteseizoen. Het water staat echter nog steeds te laag door de droogte in de zomer.

Blijvend lage waterstanden

Daarom wordt de periode verlengd vanwege ‘de blijvend lage waterstanden’. Pas als er genoeg water is, wordt het verbod opgeheven, maar waterschap De Dommel weet nog niet wanneer dat is. Het slootwater mag wel worden gebruikt om vee te drinken te geven en om branden te blussen.

In veel andere gebieden zijn onttrekkingsverboden ook nog steeds van kracht.

Bekijk het overzicht met beregeningsverboden

Beheer
WP Admin