<em>Foto: ANP</em> AlgemeenOpinie

‘Einde VAR, start DBA’

Het is einde oefening voor de VAR. De Verklaring Arbeidsrelatie is met ingang van 1 mei 2016 niet meer. Ik zal er geen traan om laten.

De VAR die door honderdduizenden zzp’ers werd gebruikt was een onding. Maar dan wel een onding dat je als zzp’er nodig had, omdat je anders maar moeilijk opdrachten kreeg. Goed dat het weg is.

De opvolger van de VAR is de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Maar of dat nu een verbetering is? Dat waag ik te betwijfelen. Door de nieuwe wet moeten de problemen rondom het al dan niet in loondienst zijn van zzp’ers worden opgelost, maar dat is natuurlijk een illusie. De problematiek die bij de VAR speelt, speelt net zo hard bij de wet DBA.

Loondienstverband

Knelpunt bij het inhuren van zzp’ers is vaak de vraag of de ingehuurde zzp’er eigenlijk niet in loondienst is bij de opdrachtgever. Als achteraf blijkt dat er sprake is van een loondienstverband, kan dat hele vervelende gevolgen hebben voor de opdrachtgever. Zo kan de fiscus alsnog loonheffing naheffen. En een zieke zzp’er kan achteraf eisen dat hij een uitkering bij ziekte moet krijgen, want hij was bij nader inzien toch echt wel in loondienst en geen ondernemer. Het is dus van groot belang om te weten of je er, al dan niet per ongeluk, een werknemer bij hebt.

Standaardovereenkomsten

Nu komen er de standaardovereenkomsten van de wet DBA. Op dit moment zijn er al veel standaardovereenkomsten voor verschillende branches goedgekeurd door de fiscus. Ook LTO-Nederland is druk in de weer om voor de agra-sector goedgekeurde overeenkomsten te krijgen. Maar deze standaardovereenkomsten lossen niets op. Natuurlijk is het zo dat als je gebruikmaakt van een standaard DBA-overeenkomst, je dan als opdrachtgever geen angst hoeft te hebben dat het fout gaat. Tenminste als je ook handelt zoals in de overeenkomst staat vermeld.

‘Zinloos papierwerk’

Maar eigenlijk heb je zo’n overeenkomst helemaal niet nodig. Ook zonder overeenkomst is er in die gevallen geen sprake van een arbeidsverhouding en dus geen loondienst. En in de gevallen dat er wel sprake is van een arbeidsverhouding, is de standaardovereenkomst overbodig. Allemaal zinloos papierwerk. Alleen maar goed om ambtenaren en boekhouders aan het werk te houden. Jammer van alle verspilde moeite.