Zelfs op grasbedrijven lijkt het lastig om met de kuilen uit 2021 om de eigen eiwitnorm van 65% te halen. - Foto: Ruud Ploeg RundveeNieuws

Eigen eiwit met schrale graskuilen lastig haalbaar

De lage gehalten eiwit in de graskuilen uit 2021 maken dat het eigen eiwitgehalte van de gewenste 65% lastig te realiseren is.

Door het lage eiwitgehalte in de graskuilen van 2021 is het nu lastig om het percentage eigen eiwit voldoende hoog te houden. Dat blijkt uit bevindingen van deelnemers van project ‘Home Made Eiwit’. Het blijkt een uitdaging om met het aangelegde voer van 2021 een goed rantsoen samen te stellen.

De eerste stap bij het samenstellen van een rantsoen is het inventariseren van het voer dat op de kuilplaat ligt. Zo is bekeken welke partijen er zijn, waarin ze van elkaar verschillen en of er partijen zijn die juist wel of niet per se op moeten zijn voor het voorjaar.

Winterrantsoen

Vooral de kuilen met een laag eiwitgehalte en verteerbaarheid passen lastig in het winterrantsoen. Maar deze kuilen kunnen wel prima passen bij weidegras of zomerstalvoeren in aankomend seizoen. Dat kan aanleiding zijn om de (meestal eerste) snede nu juist niet te voeren en te kiezen voor andere partijen

De wijzigingen in het rantsoen brengen ook direct het effect in beeld op het percentage eigen eiwit dat gevoerd wordt. Vooral als er een redelijk deel bestaat uit graskuilen die niet meer dan 12 a 13 % eiwit bevatten, en waar ook nog snijmais in het rantsoen zit, komen de eigen eiwitwaarden vaak niet hoger dan 45 a 50 %.

Omdat vrij veel kuilen uit 2021 nogal laag in het eiwit zitten, wordt het een uitdaging om de gewenste 65% eigen eiwit te halen. Maar sturen met andere graskuilen in plaats van de kuil met het laagste eiwitgehalte kan het eigen eiwitpercentage wel stuwen met 5 tot 15 %.

Eiwitpercentage opkrikken

De bedrijven met een volledig grasrantsoen scoren gemiddeld wat hoger met het aandeel eiwit van eigen land in het winterrantsoen, maar zelfs ook zij halen gemiddeld geen 65%. In het voorjaar en de komende zomer kan het lagere percentage eiwit van eigen land uit de winterperiode goed gemaakt worden. Omdat het percentage eigen eiwit over een heel jaar berekend wordt, zien de deelnemers nog wel kansen om het eigen eiwitpercentage in het rantsoen op te krikken, onder meer door het verse gras volop te benutten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief gras en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Reacties

  1. Beste meneer,
    De aanpassing van de berekening is ook een belangrijke oorzaak dat de resultaten tegenvallen
    Dat is u twee jaar geleden al uitgelegd

Beheer
WP Admin