Still van YouTube-film over Digischwein. VarkensNieuws

Eerste biggen in Digischwein-stal opgezet

De eerste 120 gespeende biggen zijn in de proefstal van Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Wehnen (D.) gehuisvest.

De biggen blijven circa 5,5 week in de stal tot ze een gewicht van 25 kilo hebben. De biggen worden gevolgd met diverse digitale sensoren in het kader van het Digischwein-project waaraan de Landwirtschaftskammer samen met onder andere de universiteiten van Hannover, Göttingen en Oldenburg werkt. Na de opfokperiode gaan ze naar de vleesvarkensafdeling.

Varkenshouder ondersteunen met sensoren

Met Digischwein willen de onderzoekers een diervriendelijkere en hulpbronnenbesparende varkenshouderij onderzoeken. Dit gebeurt door inzet van diverse sensoren. Naast temperatuur en luchtvochtigheid worden ook de lichtintensiteit, CO2 en ammoniak gemeten. Met behulp van RFID-tags (Radio Frequency Identification) worden dieren individueel gevolgd en gewichtsbepaling gebeurt met behulp van 3D-camera’s. De wateropname wordt gemonitord met flowsensoren in de drinkbakken. De informatie van de sensoren wordt gekoppeld aan voergegevens, mestsamenstelling en de afgevoerde lucht. De onderzoekers hopen met deze gegevens de nutriëntenstromen binnen de varkenshouderij inzichtelijker en efficiënter te maken.

Met data toekomstgerichter werken

Het onderzoek Digischwein streeft er na om kansen van digitalisering voor een diervriendelijkere en grondstofbesparende varkenshouderij verder te ontwikkelen en praktisch te maken. Voor Digischwein is een speciaal datamodel ontwikkeld dat varkenshouders kan ondersteunen in hun dagelijks werk met de dieren. Het systeem moet vroegtijdige waarschuwingen afgeven op basis van sensorgegevens. In het onderzoek wordt bestaande sensortechnologie geanalyseerd op bruikbaarheid in de varkenshouderij.

De ontwikkeling en ontsluiting van data staat voor de varkenshouderij nog aan het begin, maar wordt wel steeds belangrijker binnen de bedrijfsvoering en de keten. Daarom gaat Boerderij dit thema nadrukkelijk volgen. Mail vragen, tips of voorstellen over dit onderwerp naar anne-marie.van.der.linde@misset.com

Beheer
WP Admin