Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Eerste aardappelen op Tholen weer geplant

Primeuraardappelteler Jan Goedegebuure plantte als eerste vroege aardappelen. Bij het ruggenfrezen legt hij direct druppelirrigatie aan.

De balk achter de frees dient om wat aarde van de rug te vegen die dan op de slang valt, zodat die niet weg kan waaien voor het plastic over de ruggen gaat.

De eerste aardappelen voor de vervroegde primeurteelt onder plastic zitten inmiddels ook weer in de grond. Jan Goedegebuure in het Zeeuwse Sint-Annaland plantte als eerste ruim 1 hectare voor onder plastic. - Foto's: Anton Dingemanse

De voorbereiding en het planten van deze teelt gebeurt door Goedegebuure op klassieke methode, onder meer met 3-rijige halfautomaat.

Het pootgoed wordt gesneden, in kistjes gezet en voorgekiemd en dus bijna met de hand geplant om kiemschade te voorkomen.

De trekkracht wordt geleverd door een MF 240. Goedegebuure geeft er de voorkeur aan om met zo licht mogelijk materieel het land op te gaan, om zo de bodem te sparen. Voor de hoofdteelt zet hij zijn 2-rijige snarenbedplanter in.

De halve poters liggen op een mooi gelijke afstand in de rug.

De als onhandig ervaren houten ombouw van de halfautomaat werd gestript en vervangen door een staalconstructie die het kistjes wisselen vergemakkelijkt.

In een deel van de kas plant Goedegebuure elk jaar in december Doré voor de zeer vroege teelt. Door het zonnige weer en de hoge temperatuur laten de aardappelplanten al een flinke ontwikkeling zien.

Hoe belangrijk het licht is, laten deze rijen zien. Deze planten staan voor een groot deel van de dag in de schaduw van de belendende schuur.

Een paar dagen na het planten en kunstmestgift worden de ruggen opgebouwd met een 3-rijige frees.

Goedegebuure heeft in voorgaande jaren geëxperimenteerd met druppelbevloeiing, nu legt hij tijdens het frezen de druppelslang tussen de ruggen. Om de slang goed op zijn plaats te krijgen, heeft hij al brainstormend en met behulp van familie een constructie ontwikkeld.

De frees met slanglegger wordt de schuur uit gereden om te kijken of het systeem naar wens functioneert.

Op het begin van de druppelslang wordt grond gegooid en voor de eerste meters vast gehouden tot hij niet meer wordt meegetrokken met de frees.

In het begin moet de rem op de haspelflenzen nog worden bijgesteld om te voorkomen dat of de slang wordt mee getrokken of dat de haspel te snel gaat draaien en er te veel slang wordt afgewikkeld.

Het leggen van de druppelslang, hier in detail, meteen na het aanaarden van de rug. Alleen al om praktische redenen wordt de slang niet op de rug gelegd. Door stengelgroei is die voor het rooien moeilijk te verwijderen. Ook teelttechnisch is dit volgens Goedegebuure geen optie. Als de aardappelwortel van bovenaf water krijgt, zal deze minder de neiging hebben om de grond in te gaan.

De slangen worden om en om tussen de ruggen gelegd. Geheel links ligt een slang tussen de ruggen, dan geen slang en dan weer een slang. Om dit te realiseren, worden bij de eerste gang alleen de buitenste slangen gelegd en op de terugweg alleen de middelste. Net links naast de freescombinatie ligt een smal ruggetje. Deze rug is leeg en de aarde dient om het plastic, dat er straks overheen gaat, vast te leggen.

Het benodigde water wordt door Goedegebuure uit een zoetwaterringleiding waar Tholen sinds enkele jaren over beschikt, opgepompt. Dit water komt uit het Schelde-Rijnkanaal en wordt binnenkort weer in de ringleiding gepompt.

Beheer
WP Admin