VarkensOpinie

Eén geluid in de varkenshouderij komt steeds dichterbij

Met verbazing las ik de column van Vergaderboer dat het aantal varkenshouders daalt maar dat het aantal organisaties dat met hun belangen bezig is, stijgt.

De column schetst de indruk dat in de sector tal van belangenorganisaties bestaan, nieuwe belangenorganisaties herrijzen en dat tussen al deze organisaties geen afstemming plaatsvindt. Ze produceren hun eigen geluid, bepalen hun eigen koers en hebben hun eigen boegbeeld.

Het tegenovergestelde is waar. In de varkenshouderij bestaan twee belangenbehartigers, de LTO Vakgroep Varkenshouderij en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Deze twee belangenorganisaties hebben heel duidelijk voor ogen dat met één geluid meer bereikt wordt dan een afzonderlijk geluid. LTO en NVV hebben daarom de handschoen opgepakt en het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP) opgericht waar de inzet van beide belangenbehartigers op dossiers wordt besproken en afgestemd. Zodat we met één geluid de arena betreden.

De inzet beperkt zich niet alleen tot de primaire sector maar strekt zich uit over de hele keten. In de toekomst zal ketensamenwerking steeds belangrijker worden. Daarom hebben LTO en NVV het Platform Varkensketen opgericht. In dit platform nemen ook COV (slachterijen) en Nevedi (voersector) deel. Deze partijen hebben met elkaar ook het Recept voor Duurzaam Varkensvlees geschreven. Momenteel wordt druk gewerkt aan de uitvoeringsagenda hiervan.

De belangrijkste taak die nu voor de belangenbehartigers is weggelegd, is om niet alleen één varkensgeluid te laten horen maar ook om een collectief te vormen in de sector. Zonder collectief kan er geen sterkere positie in de keten worden ingenomen en zullen ondernemers tegen elkaar worden uitgespeeld. Individuele varkenshouders zien dit en hebben het heft in handen genomen door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) op te richten. Het doel is dat straks 100 procent van de varkenshouders lid wordt van de POV.

Kortom. Ik durf te stellen dat de sector volop in een transitie zit om op termijn te komen naar één varkensgeluid en één sterk collectief. Zodat in de toekomst ons bestaansrecht geborgd is.

Beheer
WP Admin