Foto: Reina de Vries AlgemeenNieuws

EC moet zeker zijn van betrouwbaarheid gegevens glyfosaat

De Europese Commissie moet er zeker van zijn dat een nieuw besluit over onkruidbestrijder glyfosaat op grond van betrouwbare gegevens wordt genomen.

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft dat dinsdag uitgesproken in vragen die zijn gesteld aan de Europese Commissie.

Aanleiding voor de vragen zijn onder andere documenten die zijn vrijgegeven in een juridische procedure in de Verenigde Staten. Uit die documenten zou blijken dat glyfosaat-producent Monsanto wetenschappers inschakelde om eigen studies over onder onafhankelijke naam te publiceren.

Invloed Monsanto

Europarlementariërs van verschillende politieke groeperingen vragen de Europese Commissie na te gaan of de Europese besluitvorming over glyfosaat is beïnvloed door Monsanto.

In de Tweede Kamer heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld naar aanleiding van de openbaarmaking van de gegevens in de Verenigde Staten. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden vindt nu dat er geen reden is de toelating van glyfosaat-houdende middelen aan te passen.

Beheer
WP Admin