Partner
Foto: CalfOTel/VDK Products RundveePartner

Duo-huisvesting: betere overgang van melk naar voer

Melkveehouders zijn enthousiast over duo-huisvesting. Specialist CalfOTel springt daar dit najaar op in met zijn nieuwste model: de XL-2. Een groot en comfortabel verblijf voor twee kalveren.

Koeien zijn kuddedieren en voelen zich op hun gemak in gezelschap. Toch worden kalveren in de praktijk in de eerste levensweken vaak ‘geïsoleerd’ om ze gezond te houden en infecties te voorkomen.

Duo-huisvesting is in opmars; het houden en opfokken van kalveren in tweetallen. De voordelen ervan zijn kraakhelder; beter voor het dierenwelzijn en duurzamer en beter voor de vitaliteit en voeropname. Wetende dat het ongeveer € 2.000 kost voor een koe aan de melk is, is een hogere voeropname pure winst.

Foto: CalfOTel/VDK Products

Meer natuurlijk gedrag

Het hebben van gezelschap is belangrijk voor kalveren. Door kalveren in tweetallen op te fokken, leren zij vanaf de eerste levensdagen te spelen met soortgenoten. Kalveren vertonen hierdoor op latere leeftijd automatisch meer natuurlijk gedrag. Het hebben van sociaal contact op jonge leeftijd helpt kalveren om sneller sociale interacties aan te leren en verbetert ook hun andere leervaardigheden. Zo laten gesocialiseerde kalveren ook op latere leeftijd meer nieuwsgierigheid en minder angst zien.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kalveren minder stress ervaren als ze in tweetallen worden opgefokt. Zo laat een onderzoek door de universiteit van British Columbia zien dat het aantal keren dat een kalf loeit, de helft minder is als kalveren samen zijn.

Foto: CalfOTel/VDK Products

Lagere kans op ziektes

Kalveren worden de eerste levensweken vaak ‘geïsoleerd’ om ze gezond te houden en infecties te voorkomen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat het risico op ziekte significant lager is bij het opfokken van kalveren in tweetallen.

Het risico op ziekte is in de periode tot spenen vergeleken tussen het individueel opfokken en opfokken in tweetallen. Kalveren die opgroeien in tweetallen, hebben ongeveer twee derde minder kans op diarree en 50% minder kans op longontsteking. Tweetallen van ongeveer dezelfde leeftijd vormen een zogenoemde infectie-eenheid die een verminderd risico op infectie geeft.

Een belangrijke kanttekening: in de Nederlandse praktijk worden kalveren ‘slechts’ 10 tot 14 dagen in eenlingboxen gehouden. Daarna, dus ruim voor het spenen, worden zij in groepen van 2 tot 6 kalveren gehouden. Daardoor vindt er vaak al meer socialisering plaats.

Kalveren die opgroeien in tweetallen hebben twee derde minder kans op diarree en 50% minder kans op longontsteking

Weinig risico op zuigen

Het risico op wederzijds zuigen wordt in diverse onderzoeken genoemd als mogelijk nadeel van het huisvesten van kalveren in tweetallen. Met zuigen wordt het overmatig zuigen aan oren, navels en spenen verstaan, wat kan leiden tot infecties.

Overmatig zuigen is een teken dat kalveren onvoldoende natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen. Om dit te voorkomen zijn een aantal voorzieningen van belang. Een speenemmer in combinatie met ruim melkaanbod helpt om aan deze natuurlijke behoefte te voldoen en zorgt dat kalveren rustiger zijn.

Daarnaast is het geleidelijk spenen in combinatie met voldoende voeraanbod en ruimte om te bewegen van belang om de zuigdrang te stoppen. Aanbod van voldoende ruwvoer van goede kwaliteit zorgt ervoor dat kalveren meer tijd besteden aan het opnemen en herkauwen van voer.  

Foto: CalfOTel/VDK Products
Foto: CalfOTel/VDK Products

Huisvesting voor tweetallen

Het in tweetallen opfokken vraagt om een andere inrichting van de huisvesting van jonge kalveren. De maatvoering van het nieuwe model XL-2 van CalfOTel is afgestemd op de Europese regelgeving voor het houden en opfokken van kalveren in groepsverband.

Het model XL-2 is extra breed en extra hoog zodat het een comfortabel verblijf is voor twee kalveren. Ook is de ingang extra groot, waardoor kalveren gemakkelijk tegelijk naar binnen en buiten kunnen lopen. Ondanks de grootte is het model toch eenvoudig te verplaatsen door de geïntegreerde wielen en de handgreep aan de achterzijde.

Een ander voordeel van de XL-2 is dat de voeropeningen in het hek te verstellen zijn. Het model is geschikt voor zowel jonge als oudere kalveren en zowel kleine als grote rassen. Kalveren kunnen hierdoor langer veilig in hun vertrouwde hok blijven. Daarmee bespaart deze Duo-huisvesting arbeid en kosten voor de boer evenals een extra stressmoment bij verplaatsing voor de kalveren.  Bronnen:

Artikel Nieuwe Oogst ‘Beter kalf met meer melk en duo-opfok’ 20 mei 2017
Artikel Kalber ‘Kalberaufzucht paarweise?’ 27 mei 2021

Beheer
WP Admin