Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Duitsers maken afspraken over eigendom agrarische big data

Het Duitse Bauernverband (DBV) heeft met zes brancheorganisaties afspraken gemaakt over het eigendom en de bescherming van gegevens die worden verzameld van boeren.

Daarmee willen de organisaties regelen wat er met die gegevens gebeurt. Als basisprincipe geldt dat de gegevens die worden verzameld over bijvoorbeeld arealen, gewassen en vee eigendom zijn en blijven van de boerenbedrijven. Dat meldt het DBV.

Toenemende zorgen over bescherming gegevens

De digitalisering van de land- en tuinbouw, integratie van gegevens over bijvoorbeeld teelten en grondsoort en de zogenoemde big data bieden niet alleen veel kansen, stelt de boerenorganisatie vast. Tegelijkertijd nemen ook in Duitsland de zorgen toe over de bescherming van gegevens en over de vraag van wie de gegevens eigenlijk zijn.

Branchebrede aanbeveling

Er is nu een overeenkomst ondertekend waarin de betrokken organisaties een soort branchebrede aanbeveling hebben afgesproken. Het gaat naast het DBV om de koepel van werktuigenverenigingen (BMR), loonwerkers (BLU), de dienstverlener DLG, het Raiffeisenverband en de koepels voor landbouwtechniek (LBT) en fabrikanten van landbouwmachines (VDMA).

Beheer
WP Admin