Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Duitse zeugen krijgen meer en grotere tomen

Duitse zeugen worden ouder en krijgen meer biggen per worp. Dat is de conclusie van onderzoekers van de Justus-Liebig-Universiteit van Gießen, gepubliceerd in Agrarheute.

In het onderzoek werd gekeken naar de levensduur en prestaties van zeugen. Dit laatste werd gedefinieerd als optelsom van alle levend geboren en/of gespeende biggen. De levensduur werd uitgedrukt in het aantal worpen dat een zeug tijdens haar leven kreeg.

Zeug ouder en meer biggen

De levensduur van zeugen is tussen 2006 en 2015 toegenomen van gemiddeld 62 levend geboren biggen per zeug tot 84 biggen per zeug. De gemiddelde worpgrootte nam toe van 12,2 naar 15,6 biggen. Ondanks de grotere tomen werden de zeugen ouder en hadden ze gemiddeld 5 tot 6 worpen. Onder de 23 bedrijven met ruim 70.000 zeugen liepen de resultaten sterk uiteen. Het slechtste bedrijf behaalde een levensproductie van 34,7 levend geboren biggen en 32,1 gespeende biggen. Het best presterende bedrijf behaalde in zijn topjaar 127 levend geboren biggen en 102,4 gespeende biggen.

Combinatie van factoren

De verbeterende prestaties hebben meerdere oorzaken. Naast strenge selectie van gelten speelt ook het management een rol bij het grootbrengen van grote tomen. Daarnaast spelen voeding en huisvesting mee. Een goede kraamstal met een goede vloer dragen bij aan een beter welzijn van de zeug en een kleiner risico op bijvoorbeeld doodliggen.

Beheer
WP Admin