De varkenshouderij in Duitsland zit in zwaar weer. Het voortbestaan van veel bedrijven staat op de tocht. VarkensNieuws

Duitse varkenshouders willen stoppersregeling

Aanleiding is de economische malaise in de sector en de ongewisse toekomst voor varkenshouders.

De Duitse belangenbehartiger Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband (WLV) pleit voor een stoppersregeling voor varkenshouders. Aanleiding is de aanhoudende economische malaise in de varkenshouderij en de ongewisse toekomst voor ondernemers in deze sector. De opbrengstprijzen van biggen en slachtvarkens zijn al lange tijd catastrofaal, schrijft het WLV.

Stopperspremie inbedden in duurzaamheidsplan

De belangenbehartiger geeft daarom een statement af en hoopt dat het wordt opgepakt door de nieuwe federale regering die in Duitsland wordt gevormd, na de verkiezingen van afgelopen maand. Het WLV vindt dat een stopperspremie voor varkenshouders moet worden ingebed in het vorig jaar gepresenteerde plan van de zogeheten Borchert-Commissie. Deze commissie onder leiding van voormalig landbouwminister Jochen Borchert heeft een plan geschreven om de veehouderij meer dier- en milieuvriendelijk te maken, in overeenstemming met de huidige maatschappelijke wensen. Een regeling is hard nodig volgens het WLV om de grootschalige stoppersgolf in de varkenshouderij op een maatschappelijk aanvaardbare wijze te laten verlopen.

Omslag bij Duitse boerenbond

WLV – onderdeel van de Duitse boerenbond – maakt met deze oproep een omslag. Maandag 11 oktober is overeenstemming bereikt over deze positiebepaling. Voorheen was het WLV tegen iedere saneringsregelingen voor de veehouderij. De schaalvergroting was voornamelijk het gevolg van vergrijzing in de sector en de biologische en technische vooruitgang, betoogt het WLV. Dat is een natuurlijk proces. Nu is wel staatssteun nodig, volgens het WLV, omdat de opbrengstprijzen rampzalig laag zijn en bovendien het toekomstperspectief voor varkensboeren ontbreekt door de vele regels die op de sector afkomen.

Beheer
WP Admin