Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Duitse Boerenbond rekent op vrij normale graanoogst

De graanoogst in Duitsland valt een fractie lager uit dan het gemiddelde over de jaren 2015 tot 2019.

Neerslag in de afgelopen twee weken heeft schade als gevolg van de hitte eerder voor een belangrijk deel teniet gedaan, stelt de Duitse boerenbond DBV in een toelichting op zijn oogstraming.

De boerenbond gaat in zijn prognose uit van een graanoogst van ongeveer 45,4 miljoen ton. Vorig jaar bleef de graanproductie in Duitsland steken op 43,2 miljoen ton. Vergeleken met dat resultaat pakt de oogst dit jaar zo’n 5% hoger uit.

Gunstige omstandigheden

“Wij verwachten een gemiddelde oogst met regionale verschillen. Na de eerste warme dagen van het jaar is de situatie in veel regio’s verbeterd door de regenval van de afgelopen twee weken. In delen van Noordoost-Duitsland zorgde de hitte echter voor schade aan de gewassen, waardoor de opbrengstverwachtingen weer onder het langjarig gemiddelde liggen. In veel regio’s verwachten de boerderijen echter een behoorlijke oogst”, zegt voorzitter Joachim Rukwied van de Duitse Boerenbond.

Onder invloed van gunstige omstandigheden is er in de herfst van 2020 wat meer wintertarwe gezaaid (+3%). In combinatie met licht hogere hectareopbrengsten van net boven de 8 ton per hectare zorgt dit bij wintertarwe voor een productietoename van 5% naar ruim 22,8 miljoen ton. De uitbreiding in wintertarwe is de belangrijkste reden voor een teruggang in areaal en daarmee de oogst van zomertarwe en zomergerst.

Plus bij haver

Een flinke plus wordt wel verwacht bij haver. Een groter areaal (+15%) en hogere hectareopbrengsten (+15%) doen de productie van deze graansoort toenemen met 32% naar zo’n 955.000 ton. Met deze grotere oogst wordt ingespeeld op de grotere vraag naar haver in verband met de toenemende afzet van onder meer haverdranken. “Qua prijs is er echter nog ruimte voor verbetering met haver”, voegt de Duitse boerenbond er aan toe.

De productie van winterkoolzaad wordt geraamd op iets meer dan 3,7 miljoen ton. Dit is 6% meer dan de oogst van vorig jaar. Het areaal is met 4% uitgebreid naar 991.500 hectare. De opbrengst komt volgend de prognose van de boerenbond op 3,75 ton per hectare (+2%).

Beheer
WP Admin