Foto: Studio Kastermans VarkensNieuws

Duidelijke grens voor enten tegen Pia

Varkenshouders moeten overwegen te vaccineren tegen Pia als de mest van de varkens meer dan 1 miljoen Lawsonia intracellularis(Li)-bacteriën per gram bevat.

Dat stelt Ken Steen Pedersen, professor vee-diagnostiek in Kopenhagen, tijdens een MSD-congres over de darmziekte Pia.

Groeiverlies

In proeven wordt geen effect op daggroei van varkens vastgesteld als het gehalte aan Li-bacteriën onder de 1 miljoen per gram mest blijft. Daarboven treedt wel toenemend groeiverlies op. Gespeende biggen die meer dan 1 miljoen Li’s per gram mest uitscheiden groeien, 20 gram per dag minder dan de controlegroep van niet-besmette biggen. Bij een uitscheiding van meer dan 10 miljoen Li-bacteriën per gram mest loopt het groeiverlies op naar 110 gram per dag. Gemeten is over een periode van 19 dagen na kunstmatige besmetting van de SPF-biggen.

Bij vleesvarkens is het verlies aan groei 65 gram per dag over een periode van 8 weken als het gehalte 1 miljoen Li-bacteriën per gram mest is. Bij het 10-voudige daarvan is het groeiverlies 389 gram per dag over dezelfde periode.

Beheer
WP Admin