Drukte bij pootgoedtelers, afleveren komt op gang AkkerbouwFoto

Drukte bij pootgoedtelers, afleveren komt op gang

De start van aardappelteeltseizoen 2020 komt in zicht. Pootgoedtelers zijn daarom druk in de weer met sorteren en leveren van pootaardappelen.

In de leeskamer lezen Poolse medewerkers de laatste onregelmatigheden zoals kluiten en beschadigingen uit.

De klaarstaande partij Fabula is goedgekeurd en krijgt een extra NAK-sticker mee op het certificaat. Veel pootgoed gaat met een container weg om verscheept te worden. Een deel van de aardappelen gaat direct op vrachtwagens naar de plaats van bestemming.

Steekproefsgewijs voeren ze controles uit op partijen pootaardappelen die klaar staan voor levering.

Pootgoedteler Arno Vael (links) controleert samen met NAK-controleur Pierre Buijck een partij Fabula klasse A op de leestafel, in het Zeeuws-Vlaamse Zaamsslag. - Foto's: Anton Dingemanse

Het eerste deel van het sorteertraject. Nu worden de kleinste maten gesorteerd. De kriel van pootgoed gaat via een valbreker naar een ketsrol om kluitjes uit te sorteren. Ook de kleine maten worden afgezet als pootgoed. De maat 60 opwaarts gaat vaak weg voor consumptie.

Een vrachtwagen uit Slowakije haalt een partij pootgoed. Op de voorgrond liggen isolatierollen met stro. Die worden in de laadruimte van de vrachtwagen tegen de wand bevestigd, om te voorkomen dat onderweg vorstschade ontstaat.

De aardappelen worden in een mechanische koeling tot aan het sorteren bewaard. De mechanische koeling heeft een capaciteit van 6.000 kisten. Vael teelt jaarlijks op 150 hectare zo n 20 rassen. Rechts staan de partijen klaar voor levering, waaronder een partij voor Irak.

De houten steunpalen uit de oude schuur zijn verwijderd en vervangen voor stalen spanten. Met deze aanpassingen is een ruime sorteerhal gecreëerd.

Na de controles registreert de NAK-controleur zijn bevindingen.

De koelinstallaties genereren warmte. Via deze installatie wordt die warmte gebruikt om pootaardappelen voor het sorteren op temperatuur te brengen.

Beheer
WP Admin