Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta AlgemeenNieuws

Drenthe trapt af met ‘Boeren met bodem en water’

Donderdag 23 november gaat het demonstratieproject ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start. Het project heeft als doel boeren en waterschappen in Drenthe beter te laten samenwerken.

Melkveebedrijf Neppelenbroek in het Drentse Zuidwolde stelt zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf. Neppelenbroek gaat aan de slag met peilgestuurde drainage. Onlangs zijn hiervoor voorbereidingen getroffen en is onder andere een waterbassin geplaatst.

Melkveehouder heeft zelf regie over waterpeil

Door peilgestuurde drainage kan Neppelenbroek zelf de grondwaterpeilen in het perceel naar behoefte regelen. In droge periodes kan water worden vastgehouden en bij een overschot aan water kan versnel worden ontwaterd. De drainagebuizen komen uit in een zelf aangelegde sloot waarin de melkveehouder ook zelf de regie heeft over het waterpeil. Zo is er niet langer afhankelijkheid van de waterpeilen die het waterschap handhaaft.

Het waterbassin voor de peilgestuurde drainage wordt geplaatst in Zuidwolde. - Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het waterbassin voor de peilgestuurde drainage wordt geplaatst in Zuidwolde. – Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

Naast peilgestuurde drainage staan ook andere maatregelen in de planning. Voorbeelden hiervan zijn het verhogen van het organischestofgehalte, het vergroten van de bewortelingsdiepte, het reguleren van de wateraanvoer en het experimenteren met andere teelten.

Het project valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): een initiatief van LTO Nederland op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is om hiermee een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden.

Beheer
WP Admin