Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Dorsen van Japanse haver vraagt extra inspanning

Japanse haver wordt veel als groenbemester gezaaid vanwege de hoge drogestofproductie. Het uitgangsmateriaal wordt in Nederland geteeld. Vanwege de lange slappe stengels is de zaadwinning nog wel een uitdaging. Zaadfirma’s besteden deze teelt uit aan geselecteerde telers door het hele land.

Om de windkracht te minderen voor dit lichte product worden de inlaten gedeeltelijk met een zogenoemd blik afgedekt.

De heren Kloosterman bekijken het eerste resultaat in de wagen. Het ziet er goed uit.

Na de veldcontrole op zuiverheid wordt nu het vocht gemeten.

Het zaadmonster in detail. Nederland geldt als prima regio voor de zaadteelt van Japanse haver door de afwezigheid van wilde haver in de akkerbouwgebieden.

Dat concludeerde ook DLF teeltbegeleider Meeuw de Bruijne. Hij neemt hier een monster uit de wagen.

Hoewel de tank nog niet vol is, wordt er in 1 van de 2 gereed staande wagens gelost. Het zaad van de kopakkers en randen wordt apart gehouden omdat hierin meer kans is op vermenging met ongewenste zaden. Dit zaad wordt gebruikt voor de teelt van een groenbemester. Het zaad van de rest van het perceel wordt gebruikt als basiszaad voor de zaadproductie.

In de tank is zo op het oog geen verontreiniging te zien.

Hier is goed te zien dat het maaibord het gewas opzij heeft geduwd en weer terugveert. Het zaad zit zo vast dat er geen zaadverlies optreedt.

Ondanks dat het gewas plat ligt komt het toch prima op het maaibord.

Het gelegerde gewas van boven. Kloosterman teelt inmiddels voor het vijfde jaar Japanse haver voor vermeerdering. De ervaring is dat het gewas ieder jaar legert.

Door het forse volume stro ligt er na het hakselen als het ware een deken van stro over de stoppel. Deze voorkomt dat de grond uitdroogt, de groenbemester kan zo in vochtige grond gezaaid worden.

Dan kan de hakselaar aan. Het stro levert zo een bijdrage aan de bodemkwaliteit.

De eerste banen worden zonder hakselaar gedorst om te kunnen controleren of de aren leeg zijn. Kees Kloosterman controleert hier het stro en kijkt er onder. en het blijkt dat er geen zaad meer in het gedorste deel zit.

Ondanks toepassen van groeiremmers is het gewas toch nog zo n 1,60 meter lang geworden. Daarbij heeft het een dunne stengel en is daardoor vrij slap. Als groenbemester is dat uitstekend maar voor zaadwinning is het wat problematisch.

Dat geldt niet voor het overgrote deel van het perceel. Bij de haspel is duidelijk te zien dat het gewas helemaal plat ligt.

Wanneer de combine helemaal schoon is kan de oogst beginnen. Hier staat de Japanse haver nog een beetje overeind.

Tegelijkertijd verwijdert vader Jaap Kloosterman stroresten uit het schoningssysteem.

Ook onderaan worden kleppen geopend om met het stof eventuele graankorrels kwijt te raken.

Voor dit basiszaad wordt gedorst, wordt eerst de combine helemaal schoongemaakt om vermenging met de daarvoor geoogste tarwe te voorkomen. Kees Kloosterman reinigt alle kieren in de tank met een stofzuiger.

Loon- en landbouwbedrijf Kloosterman uit het Zeeuwse Lewedorp dorst een perceel Japanse haver voor zaadbedrijf DLF. - Foto's: Anton Dingemanse

Het gewas is ondanks de legering gortdroog. De meting laat 10,8% vocht zien.

Het zaad van de Japanse haver in vergelijk met tarwekorrels. De tarwekorrel is feitelijk een meelballetje met een minimaal vlies en bij de Japanse haver is de korrel minimaal, hooguit een kiem, die wordt beschermd door een zaadhuisje.

Terwijl Jaap Kloosterman voortgaat met dorsen heeft De Bruijne een kafmonster achter de combine genomen en bespreekt die nu met Kees Kloosterman. Het ziet er allemaal goed uit dus het dorsen kan voortgaan. Precieze cijfers zijn nog niet bekend maar de kilo-opbrengst wordt geschat op 4 ton per hectare, dat is heel redelijk voor dit gewas.

Beheer
WP Admin