Van de 3.000 beoogde piekbelasters schat DLV-adviseur Marco Hol de deelname op zo’n 600 bedrijven. Dit zijn vooral melkveehouders, verwacht hij. - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

DLV-adviseur: honderden boeren wachten al maanden op opkoopregeling

Een dag nadat bekend werd dat de Europese Commissie de opkoopregelingen goedkeurt, is DLV-adviseur Marco Hol al zo’n vijftien keer gebeld door boeren die zich willen inschrijven. Dat zegt iets over de animo onder boeren, ook al missen nog veel belangrijke details.

De verwachting van Marco Hol, die als financieel adviseur bij DLV Advies vooral veel met varkenshouders spreekt, is dat honderden boeren zich gaan inschrijven zodra de beide opkoopregelingen opengaan. “De drempel om in te schrijven is laag, als ondernemer koop je bedenktijd. Iemand kan een opkoopbod accepteren, of toch besluiten om door te gaan met boeren.”

Bij de regeling voor de ‘warme sanering varkenshouderij’ voldeden 400 inschrijvers aan de voorwaarde voor de regeling, roept Hol in herinnering. Daarvan besloten uiteindelijk 270 varkenshouders om echt te gaan stoppen. “Ik verwacht dat het percentage bedrijven dat doorzet bij deze Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) hoger ligt.”

Piekbelasters die willen stoppen vooral melkveehouders

Dan heeft Hol het zowel over de plus-regeling voor ‘piekbelasters’, waarbij bedrijven tot 120% van de waarde van hun bedrijf vergoed krijgen, als over ondernemers die in aanmerking komen voor de algemene LBV. Van die 3.000 beoogde piekbelasters schat de adviseur de deelname op zo’n 600 bedrijven. Dit zijn vooral melkveehouders, verwacht hij. “Dat heeft met de locatie te maken. Bedrijven met een grote depositie zijn bedrijven die dichtbij stikstofgevoelige natuur zitten. Varkens- en pluimveebedrijven zitten vaak verder van natuur af dan melkveehouderijen. Zeker de grotere intensieve bedrijven zitten verder weg.”

Wel verwacht hij dat er ook vleeskalverhouders zijn die willen meedoen met de plus-regeling. Dit bedrijfstype komt niet in aanmerking voor de reguliere LBV, waarbij de vergoeding 100% van de marktwaarde is. Het ministerie van Landbouw moet de exacte voorwaarden voor de plus-regeling, zoals een stikstofdrempelwaarde, nog publiceren. Dan zal blijken welke bedrijven in aanmerking komen.

‘Bedrag voor LBV+ niet genoeg’

Sinds vorig jaar heeft DLV een tool op de website waarmee boeren, op basis van forfaitaire bedragen uit de eerdere voorstellen voor opkoopregelingen, kunnen berekenen wat de vergoeding voor hun bedrijf ongeveer wordt. Op basis van de gegevens die ondernemers daar invullen, zegt Hol: “De variatie aan bedrijven die willen stoppen is groot, van € 300.000 tot meer dan € 10 miljoen voor een bedrijf. Gemiddeld gezien kom je voor een varkenshouderij uit op zo’n € 2 miljoen, voor een pluimveebedrijf op € 1,7 miljoen en voor een melkveebedrijf op € 1,15 miljoen. Dat is bij 100% vergoeding van de stallen en de productierechten.” Bij de plus-regeling krijgen ondernemers 120% van de waarde van de stallen vergoed en 100% van de productierechten.

Met deze bedragen in de hand kan de DLV-adviseur concluderen dat het bedrag dat nu gereserveerd is voor de LBV+, € 1 miljard, niet genoeg is. “Als 600 bedrijven meedoen, kom je uit op zo’n € 1,1 miljard. Dus dan moet er geld bij.”

Hol leest met verbazing berichten in de media dat boeren terughoudend zouden zijn om mee te doen met de stoppersregelingen. “Het tegenovergestelde is waar. Er zijn ondernemers die eigenlijk al gestopt wilden zijn, maar vanwege de aangekondigde regelingen nog even doormelken of de varkens aanhouden.” Hij rekent voor: “Als je een goedlopend varkensbedrijf nu te koop zet, kun je daar, inclusief levende have, zo’n € 1.200 per dierplaats voor krijgen. Met de opkoopregeling gaat dat bedrag richting de € 2.000. Dan is het een slimme ondernemerskeuze om nog even te wachten.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

  1. Tuurlijk bellen boeren, alleen al uit belangstelling, dat zegt nog niks over of ze wel gaan stoppen en daarna afnokken met de belastingdienst en bank.
    Geloof er niks van, gezwam van DLV.
    Willen gewoon graag werk en uurtje factuurtje maken….

  2. Onze DLV adviseurs zijn momenteel in dienst van de provincies en worden ook uit provinciepot betaald dus geen onafhankelijke adviseurs meer .(let op dus)

Beheer
WP Admin