VarkensNieuws

Dijksma pleit voor Europese richtlijnen varkenswelzijn

Kopenhagen – Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken is vandaag en morgen in Kopenhagen om te pleiten voor het verbeteren van het varkenswelzijn in de veehouderij. Zij doet dit op een internationale top over varkenswelzijn ‘Improving pig welfare – what are the ways forward?’.

Tijdens deze top willen Nederland, Duitsland en Denemarken andere lidstaten aansporen hun voorbeeld te volgen het varkenswelzijn beter te borgen.

Dijksma: “We lopen in Nederland voorop in dierenwelzijn in de veehouderij. Zo worden biggen voor de Nederlandse markt al niet meer gecastreerd. Samen met Duitsland en Denemarken wil ik het dierenwelzijn in de veehouderij op Europees niveau op de kaart zetten. Voor de concurrentiepositie en gelijk speelveld is het belangrijk dat de Europese landen hierin samen optrekken.”

Staatssecretaris Dijksma vraagt onder meer aandacht vragen voor transportverkorting en oproepen tot het terugdringen van ingrepen bij varkens, zoals het couperen van staarten en castratie. Wel erkent Dijksma dat het achterwege laten van castratie kan resulteren in vlees met de zogenoemde ‘berengeur’. “Nederland loopt voorop in de oplossing van dit probleem. Erkenning van deze aanpak is nodig zodat castratie verregaand kan worden teruggedrongen”, aldus Dijksma.

Naast staatssecretaris Dijksma nemen ook haar Duitse collega Schmidt, Zweedse collega Bucht en Deense collega Jørgensen deel aan de top om varkenswelzijn in Europa blijvend te verbeteren. De conferentie in Kopenhagen is de follow-up van de internationale top over dierenwelzijn die in 2014 in Nederland werd gehouden. Na afloop van deze top ondertekende Dijksma met haar collega’s een verklaring waarin zij de samenwerking voor meer dierenwelzijn binnen Europa bekrachtigen.

Ook vandaag tekenen de landbouwbewindslieden van Nederland, Denemarken, Duitsland en Zweden een overeenkomst, waarin wordt opgeroepen tot een betere borging van dierenwelzijn in de varkenssector. In het zogenaamde ‘position paper’ maken de Europese landen hun standpunt kenbaar over onder andere het welzijn van varkens in de EU. Dit om druk uit te oefenen op de Europese commissie.

Beheer
WP Admin